Påvirker lykkepiller min blære?

Jeg har i perioden fra juli 2012 til 24. oktober 2013 været til undersøgelser for inkontinens, som er blevet udredt til at være stressinkontinens og natlig vandladning (2-3 gange pr. nat). Det begyndte med, at jeg også havde en voldsom tranginkontinens, så jeg ofte ikke nåede toilettet. Tranginkontinensen er dog ikke aktuel mere, efter at jeg har fået hormonplaster Evo Conti ½ plaster 2 gange ugentligt. Jeg fik i samme periode Fluoxitin 20 mg, som er et stemningsregulerende præparat – også kaldet lykkepiller. Har I viden om, at dette præparat kan have startet min voldsomme tranginkontinens?

Svar

Det er dejligt at høre, at hormonplastret har afhjulpet din traninkontinens. Det er sandsynligvis ikke Fluoxetin, der har været skyld i tranginkontinensen. Man kan godt have det, der i den lægelige verden hedder blandingsinkontinens, hvor man både har stress- og tranginkontinens. Det lyder mere som om, det er den slags inkontinens, du har haft. Her er tranginkontinensen så afhjulpet af hormonplastret. Vi håber, du får afhjulpet stressinkontinensen med de tiltag, der er sat i værk for dig.

Med venlig hilsen

Susanne Axelsen
Overlæge, ph.d.

Aarhus Universitetshospital
Gynækologisk, Obstetrisk Afdeling