Vi samarbejder med hjerne og hjerte

takhand

I 2014 har vi registreret 28 aktive firmamedlemskaber i Kontinensforeningen – og vi har brug for mange flere. Det betyder nemlig meget at have størst mulige berøringsflade til alle, der både nationalt og internationalt producerer instrumenter til behandlerne samt medicin og hjælpemidler til de inkontinente.

Disse firmaer er vigtige medspillere, når vi skal fortælle vore forskellige medlemsgrupper om den brede vifte af behandlingsmuligheder, der findes på markedet.

Den personlige kontakt til firmaernes inkontinensspecialister afføder ofte et informationssamarbejde på flere fronter med respekt for begge parters ‘dagsorden’ – for Kontinensforeningen hverken brander eller sælger inkontinensprodukter, det arbejde overlader vi til firmaernes egne marketingfolk og produktspecialister.

I forlængelse af medlemskabet, vælger nogle firmaer at støtte foreningens informationsarbejde. Som oftest gives sponsoraterne til øremærkede projekter, annoncekontrakter til K-Nyt, samarbejdsaftaler eller bannerannoncering på hjemmesiden.

Som forening har vi blandt andet også som opgave at formidle viden om fx det hospitalsudstyr, tekniske apparater til brug i udredningsfasen samt hjælpemidler, kirurgiske produkter og medicin – alt sammen det, som læger og øvrige inkontinensspecialister i deres daglige arbejde bruger før, under og efter en udredning og behandling.

Vi er naturligvis fuldt ud klar over, at industrien har en profil, de gerne vil vise forbrugeren, og derfor foregår samarbejdet også i høj grad med stor respekt for begge parters etiske regler.

Men det er et faktum, at uden sponsorater og fondsstøtte, kan en lille, ikke-statsstøttet patientforening på ingen måde løfte informationsformidlingen overfor medlemmerne, behandlerne og det danske samfund, der alle nyder godt af frivillige inkontinensspecialisters viden og tid.

Vi ved til gengæld også, at firmamedlemmernes medarbejdere er glade for, at deres ledelse har valgt at indlægge økonomisk støtte i budgettet, og at netop deres arbejdsplads prioriterer at gøre en forskel på inkontinensområdet. Det kaldes social ansvarlighed, og firmaer, producenter, produktspecialister og fondsbestyrelser kan med rette være stolte af at støtte arbejdet inden for inkontinensområdet – både med hjerne og med hjerte.

Der skal derfor lyde en varm tak til alle, der aktivt og økonomisk støtter foreningen, hvis primære formål det er at bryde tabuet, så flest mulige både børn og voksne via faglig information kan blive udredt og behandlet for deres inkontinens.