Find en klinik

Nedenfor finder du en oversigt over de klinikker og specialafdelinger, der er medlemmer af Kontinensforeningen.

Aalborg Bækkenklinik

Aalborg Bækkenklinik er en klinik med specialiseret fysioterapi til underlivs- og bækkenrelaterede problemer.

GynObs og Akupunkturklinik

v/ Fysioterapeut og Uroterapeut Heidi Kleis. Mænd og kvinder – lægehenvisning ikke nødvendig.

Tilbud til borgere + 65 år i Odense Kommune med urin og/eller anal inkontinens

Kniber det med at holde på vandet, afføringen eller luften? Har du nedsynkningsproblemer i underlivet? Er du over 65 år og bor i Odense Kommune?

Bækkenbundsklinikken Hillerød Hospital

Behandling af kvinder for urin- og afføringsinkontinens. Der kræves lægehenvisning.

Børneambulatoriet Herning

Lægehenvisning nødvendig.

Børneambulatoriet Hillerød

Lægehenvisning nødvendig.

Børneinkontinensambulatorium Nykøbing Falster

Behandler børn og unge med urin- og afføringsinkontinens.

Børneurologisk Ambulatorium

Ambulatoriet undersøger og behandler børn og unge med vandladningsforstyrrelser og/eller inkontinens. Desuden behandles børn med medfødte misdannelser, der har symptomer fra nyrer og urinveje. Lægehenvisning er nødvendig.

Center for Børneinkontinens Aarhus Universitetshospital

Center for Børneinkontinens er beliggende på Børneafdelingen ved Aarhus Universitetshospital, Skejby. Centrets funktioner varetages af Børneafdelingen.

CryoVital Denmark

CryoVital Denmark har klinikker flere steder i landet. Vi tilbyder MMS SEAT. MMS SEAT er en behandling med rødder i fysioterapien. Det er en skånsom og effektiv trænings- og behandlingsform, der styrker bækkenbunden.

Sygehus Lillebælt

I Kvindesygdomme ambulatoriet diagnosticeres og behandles kvinder med underlivsproblemer og sygdomme.

FysioDanmark Aarhus

Jeg hedder Katie Leabourn og har specialiseret mig i fysioterapi til underlivs- og bækkenrelaterede problemer i over 20 år.

Fysioterapeuterne Sundhedens Hus – Aalborg

Hos Fysioterapeuterne Sundhedens Hus har vi flere fysioterapeuter, som er specialiseret indenfor inkontinens og andre bækkenrelaterede problemer. Vi kan hjælpe kvinder, mænd og børn i alle aldre.

Fysioterapi & Akupunktur

Erfaring i behandling af inkontinens hos kvinder og mænd samt smerter ved vandladning, afføring, underlivs- og bækkensmerter.

Træning & Forebyggelse i Fredericia Kommune

Fredericia Kommune tilbyder bækkenbundstræning til kvinder og mænd, som har inkontinens. Tilbuddet er et individuelt tilbud – ca. 4-5 vejledninger – fordelt over 4 måneder. Der kræves henvisning.

Inkontinensklinikken Aalborg Kommune

I Inkontinensklinikken kan du få vejledning, udredning og træning, hvis du har vandladnings- og/eller mavetarmproblemer. Her møder du kontinenssygeplejersker og en fysioterapeut med specialviden på området, som med enkle undersøgelser og ved at spørge ind til dit problem, kan finde frem til, hvordan problemet kan mindskes eller afhjælpes.

Inkontinensklinikken i Frederiksberg Kommune

Klinikken er en tværfaglig klinik for Frederiksbergborgere over 18 år, der har et vandladnings- eller afføringsproblem. Behandling i klinikken kan ske uden lægehenvisning.

Hvidovre Hospital, Gastroenhed

I Gastroenheden på Hvidovre Hospital behandler vi patienter med afføringsinkontinens. Vores behandling er tværfaglig, hvorfor både læger, sygeplejersker og fysioterapeuter samarbejde omkring behandlingen af patienterne.

Inkontinensambulatoriet Middelfart

Lægehenvisning ikke nødvendig. Alle kan henvende sig.

Inkontinensklinikken Herlev Hospital

Klinikken behandler kvinder og mænd med afføringsproblemer. Behandling i klinikken kræver henvisning fra praktiserende læge.

Inkontinensklinikken Hjørring

Lægehenvisning og tidsbestilling nødvendig.

Inkontinensklinikken-KLC

Inkontinensklinikken-KLC i Ringsted Kommune. Konsultation efter aftale.

Inkontinensklinikken Odsherred

Klinikken er kommunal og for borgere over 18 år, der har et vandladnings- eller afføringsproblem. Klinikkens personale har specialviden på vandladnings- og afføringsproblemer.

Inkontinensklinikken Sønderborg Sygehus

Patienterne kan henvises af egen læge, men man har også mulighed for at kontakte klinikken uden lægehenvisning. Dog skal der hos kvinder foreligge en beskrivelse af en gynækologisk undersøgelse og for mænd en beskrivelse af en rectal exploration.

Klinik for Fysioterapi Ribe

Fysioterapi er behandlingsmetoder og aktiviteter, der fortrinsvis påvirker kroppen og derved hjælper den enkelte eller grupper til at fungere bedst muligt.

Klinik Hanne Ryttergaard

Henvisning ikke nødvendig, medmindre man er medlem af Sygeforsikringen Danmark, der yder tilskud til fysioterapeutisk behandling. Der ydes ikke tilskud fra den offentlige sygesikring.

Kontinensambulatorier v. Afdelingen for Kvindesygdomme, Sygehus Sønderjylland

Vi udreder og behandler kvinder med ufrivillig vandladning og andre vandladningsproblemer.

Kontinensklinikken Aarhus Kommune

Kontinensklinikken tilbyder gratis vejledning, udredning og træning til borgere, der har problemer med at holde på urin og/eller afføring. Tilbuddet kræver ikke henvisning.

Kontinensklinikken Herning

Klinikken behandler udelukkende kvinder og foretager udredning og behandling efter Minimal Care-princippet. Henvisning nødvendig.

Kontinenssygeplejersker i Kalundborg Kommune

Vi tager imod borgere, der har et vandladnings- eller afføringsproblem.

Kontinensklinikken Køge Kommune

Kontinensklinikken er for dig, der har svært ved at holde på urin eller afføring. Her kan du få råd og vejledning, fx i at træne din bækkenbund. Syv ud af ti kan hjælpes!

Kontinensklinikken Odense Universitetshospital

Lægehenvisning er nødvendig. Patientklientellet er voksne mænd og kvinder med urininkontinens. Henvisningerne fra egen læge vurderes af kontinenssygeplejerske, fysioterapeut og læge i fællesskab.

Kontinenssygeplejerskerne Viborg Kommune

Sygeplejeklinikken kan, efter visitation, varetage almindelige hjemmesygeplejeopgaver for de brugere, der selv er i stand til at møde på adressen.

Tilbud til borgere + 65 år i Københavns Kommune med urin- eller analinkontinens

Har du svært ved at holde på vand, luft eller afføring, har vi en række tilbud, der kan hjælpe dig. Du kan få undervisning sammen med andre eller få individuel udredning, rådgivning og træning. Uanset alder kan du også deltage i online forløb derhjemme.

Lægerne i Lemvig

Kontinenssygeplejerske Marie Bruntse behandler kvinder, mænd og børn med urin- og afføringsinkontinens.

Regionshospitalet Randers

Når ambulatoriet modtager en henvisning fra din egen læge, hvor problemet er ufrivillig vandladning, startes et udredningsprogram.

Regionshospitalet Viborg

Klinikken behandler alle med vandladningsproblemer og foretager udredning og behandling af urininkontinens efter Minimal Care-princippet. Lægehenvisning er nødvendig.

Slagelse Sygehus Børneambulatorie

Rådgivning og behandling af børn og unge med urin- og afføringsinkontinens. Kræver lægehenvisning fra egen læge, samt at man er bosiddende i Slagelse Sygehus optagelsesområde.

Specialsygeplejerske Gerd Johnsen

Rådgivning om afføringsinkontinens. Gratis telefonrådgivning for alle fredag kl. 9-10.

Gerd Johnsen kan også kontaktes via hjemmesiden www.gerdjohnsen.dk.

StærkHverdag Aarhus og Horsens

Privat fysioterapi klinik med speciale i underlivsgener som inkontinens, smerter og nedsynkning. Henvisning fra egen læge er ikke nødvendig.

Sygeplejeklinikken i Skive Kommune

Henvendelser om rådgivning ved et kendt, mangeårigt inkontinensproblem kan ske uden forudgående henvisning.

Urogynækologisk Klinik Hvidovre Hospital

Behandling af inkontinens og andre vandladningsproblemer hos kvinder. Lægehenvisning nødvendig.

Urogynækologisk team, Regionshospital Horsens

Udredning og behandling af inkontinens samt prolaps.
Lægehenvisning påkrævet.

Vejle Bækkenklinik

Vejle Bækkenklinik er en klinik med specialiseret fysioterapi til inkontinens og andre bækkenrelaterede problematikker.

© 2024 - Alle rettigheder tilhører Kontinensforeningen