opslagstavlen

Opslagstavlen: Medlem til medlem

Komme til online spørgetime med klinisk diætist og cand.scient.san Mia Lerche Schomacker onsdag den 10. april kl. 19.00-20.00.

Traditionen tro holder vi Sommerhøjskole på Brogaarden på Fyn. I år fra fredag den 21. juni til søndag den 23. juni 2024.  Det bliver en hyggelig weekend med spændende foredrag, mulighed for rådgivning, hygge med højskolesangbogen og meget mere.

Er du medlem af Kontinensforeningen, og ønsker du at bidrage positivt til foreningens arbejde? Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP) sørger en patientrepræsentant.

Årets generalforsamling afholdes den 13. maj kl. 17.00.Dagsorden jf. vedtægterne. Generalforsamlingen foregår over Zoom. Send en mail til sekretariatet på info@kontinens.org, hvis du ønsker at deltage. Så sender vi dig et mødelink.

Når vores medlemmer går ud i verden, er det med risiko for ”uheld”, og mange af vores medlemmer har ikke lyst til at komme i f.eks. træningscenter eller på lokale motionshold. Derfor tilbyder Kontinensforeningen vores medlemmer online træning hen over vinteren.

Tak til Dorte og Eva for det gode arrangement, jeg kørte glad derfra. Julehilsen fra medlem og deltager Connie Hjorth.

Som spejder kan man tage forskellige mærker. Men nu er det sejeste kommet på banen: ”Den våde sovepose”. Mærket er lavet for at aftabuisere sengevædning og fjerne den skam, der ofte følger disse børn og unge.

På VIA University College afholder vi hvert år et diplommodul i inkontinens, hvor du og de øvrige studerende arbejder med den nyeste viden. Undervisningen er dialogbaseret og indholdet målrettet sygeplejersker, med fokus på udvikling af praksis.

Kom med til et af vores hyggelige julearrangementer og mød andre medlemmer.

Et af vores firmamedlemmer vil gerne blive klogere på inkontinens, da de skal i gang med at lave en ny slags undertøj. Derfor vil de gerne have kontakt til nogle personer med inkontinens, som de kan interviewe over telefonen.

Kontinensforeningen søger lokale kontaktpersoner i hele landet, der godt vil være bindeled med Kontinensforningen og sit lokalmiljø/ by/ område.

Journalist Sidsel Brandt Hasberg er igang med at producere en podcastserie om skjulte lidelser. Serien er produceret for Sygeforsikring Danmark – og Sidsel vil i den forbindelse meget gerne tale med en kvinde under 40 år, der har oplevet urininkontinens.

Medlem til medlem

Kontinensforeningen yder 500 kr. i støtte til første arrangement i et nyt netværk. Beløbet kan bruges til kaffe, kage, sandwiches eller lignende.

Vi vil rigtig gerne hjælpe vores medlemmer med at komme i kontakt med andre, starte netværk eller aktiviteter. Vi hjælper gerne både inkontinente og f.eks. fagfolk og studerende.

Vi kan hjælpe med at annoncere dit opslag/tiltag i medlemsbreve, her på hjemmesiden og på Facebook.

Vokser det til lidt mere, kan vi også rådgive i forhold til hvordan I organiserer jer eller hvordan I kan finde lokaler.

Vi har også mulighed for at søge penge til jeres aktivitet via Kontinensforeningen.

Så kom endelig ud af busken og kontakt sekretariatet på info@kontinens.org.