Livet med inkontinens – vil du fortælle din historie?

SundhedsTV skal i gang med at producere to korte film om inkontinens og leder derfor efter medvirkende, som har lyst til at fortælle, hvordan de lever med inkontinens og hvilke udfordringer, det giver i hverdagen.

Tag fat i sidsel@sundhedstv.dk, hvis du er interesseret i at være med eller gerne vil høre mere. Det er naturligvis helt uforpligtende.

Læs mere om SundhedsTV her: https://www.facebook.com/SundhedsTV/

Eller her: https://sundhedstv.dk/

Savner du at snakke med andre, der har de samme udfordringer? Kontinensforeningen tilbyder en online samtalegruppe/ et netværk for medlemmer.

Om tilbuddet
Vi mødes én mandag aften om måneden, kl. 19.30 til 20.30. Deltagerne bestemmer i fællesskab indhold og emner.

Der er mange fordele ved en online samtalegruppe. Bl.a. skal du ikke tænke på transport eller geografiske afstande.

Kontinensforeningens sekretariatsleder Louise Gammelholm deltager hver gang og er mødeleder på møderne.

Har du brug for hjælp til teknikken?
Du skal ikke være bange for “teknikken”, vi hjælper hinanden med at få det til at virke. Det vigtigste er, at du har lyst til at være med. Har du brug for det, kan du få lidt eneundervisning af Louise.

Har  du spørgsmål til tilbuddet? 
Har du spørgsmål eller måske lyst til at være med, så skriv en mail til info@kontinens.org eller ring til sekretariatet i vores åbningstid.

Et af Kontinensforeningens dejlige medlemmer har en forespørgsel:

Hej derude. Jeg kunne godt kunne tænke mig at starte et mødested/ café op, hvor man kan komme og møde andre, der er i samme båd, og som har udfordring i hverdagen med inkontinens. Så man kan møde andre med lidelsen og måske udveksle erfaringer på kryds og tværs.

I starten tænker jeg, at man kunne starte op i det små, i et lokale i Frivillighuset Vindrosen i Esbjerg, så vi kan snakke privat og fortroligt. Efter hvor folk kommer fra, så har vi muligheden for at flytte til Bramming eller Ribe.

Jeg vil gerne vide, om det har nogen interesse. Viser det sig, at der er interesse for det, så vil der komme en dato, hvor det vil starte op. Jeg regner med til start en gang i måneden, så kan man jo senere aftale, om det skal være mere eller mindre ofte.

Er du interesseret i at være med, så kontakt sekretariatet.

Tak til vores medlem for det gode initiativ.

Kontinensforeningen inviterer medlemmer til gratis fyraftenswebinar:

Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 17.00 til 18.00.

Bliv klogere på to spændende strømninger indenfor sundhedsområdet:

1. Bedre samarbejde mellem patienter og sundhedsprofessionelle gennem fælles beslutningstagning

Oplægsholder Mette Hulbæk, forskningssygeplejerske og Ph.d., Sygehus Sønderjylland.

I dag kræver både patienter, politikere og de sundhedsprofessionelle, at sundhedsvæsenet bevæger sig mod en mere patientcenteret pleje‐ og behandling, og at patienterne mere systematisk bliver inddraget i eget behandlingsforløb og valg af behandling.

Begrebet fælles beslutningstagning er en systematisk proces for samarbejdet mellem patienten og den sundhedsprofessionelle. Internationalt kan man finde begrebet som shared decision making.

Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland og Knud & Edith Eriksens Mindefond har finansieret et større projekt, som i foråret blev forsvaret ved Syddansk Universitet. Projektet har over en 3 årig periode udviklet og testet et online værktøj til den fælles beslutningstagning mellem kvinder med nedsynkningssymptomer og de sundhedsprofessionelle.

2. Bliv klogere på Vælg Klogt

Oplægsholder Susanne Axelsen, overlæge Ph.d. UAO Lektor, consultant Ph.d. UAO Associate Professor, Aarhus Universitetshospital.

Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber er ophavsmænd til den danske Vælg Klogt-organisation, der i dag danner rammen om et fagligt stærkt partnerskab.

Vælg Klogt peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienterne, og som i værste fald kan gøre mere skade end gavn. Vælg Klogt udvikler anbefalinger til, hvad man bør undgå at gøre, og vi peger på løsninger til at skabe de nødvendige forandringer.

Vælg Klogt vil bidrage til, at ressourcerne i sundhedsvæsenet – dvs. at tid, hænder og penge kommer flest patienter til gavn, så alle patienter bliver tilbudt en høj kvalitet både nu og i fremtiden.

Praktisk information: 

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til begge oplæg.

Tilmelding senest torsdag den 4. februar 2021 her. 

Vi sender link ud til mødeforum dagen før mødet.

Vi glæder os til at se dig online.

Har du lyst til at hjælpe med at sprede viden om og kendskab til inkontinens? Kontinensforeningen bliver løbende kontaktet af journalister fra magasiner og aviser, der søger mennesker, som godt vil fortælle om deres liv og erfaringer med inkontinens.

Har du mod på at fortælle din historie, sprede viden og hjælpe andre? Så kontakt sekretariatet pr. telefon eller mail for nærmere aftale om at blive frivillig pressekontakt.

N.B.: Du bestemmer selvfølgelig selv, hvilke medier og journalister, du vil snakke med.

Vi nærmer os årets afslutning og i den forbindelse skal lyde en stor tak til alle jer, der har støttet Kontinensforeningen i årets løb. Vores arbejde er kun muligt, fordi vores medlemmer støtter os via deres kontingent. Så stor tak til jer alle sammen.

Samtidig skal også lyde en tak til de fonde og puljer, der har støttet os gennem året. Vi er taknemmelige for alle størrelser donationer. Uden dem kunne Kontinensforeningen ikke eksistere. Særlig tak skal lyde til Essity/ Tena og Fondation Juchum.

Glædelig jul og godt nytår

Venlig hilsen
Formand Susanne Axelsen

I dette medlemsbrev kan du bl.a. læse om fælles beslutningstagen mellem patient og sundhedsprofessionel.

Vi har også fornøjelsen af at invitere dig med til et webinar om 2 spændende strømninger indenfor sundhedsområdet.

Et af vores dejlige medlemmer vil gerne starte et lokalt netværk i Esbjerg.

Vi spørger også, om du har lyst til at blive pressekontakt eller brugerrepræsentant for Kontinensforeningen.

Er du til julebolsjer, så skal du deltage i vores lille julekonkurrence.

God fornøjelse med læsningen.

P.S. Har du ikke modtaget december-medlemsbrevet, så check dit spamfilter og kontakt os.

Kontinensforeningen er blevet kontaktet med henblik på hjælp til et nyt projekt:

Vi er en gruppe af voksne mænd, som vil forsøge at forbedre muligheden for mænd, der lider af en mild grad af inkontinens og ufrivillig lægger “små” mængder urin, så problemet bliver lettere og enklere at håndtere i hverdagen.

Vi er i gang med at udvikle vores produkt og søger mænd, der har lyst til at svare på et diskret spørgeskema og afprøve produktet. Baseret på besvarelsen udvælges tilfældige testbrugere. Herefter fremsendes hygiejneproduktet (v3) i en diskret kuvert til vurdering.

Alle svar er anonyme og bliver slettet efter projektets afslutning. Følg linket, det tager max 5 min: https://forms.gle/yGTf5fUHAvstCn5w5

Vi håber meget, du har lyst til at hjælpe os.

På forhånd tak, Hans Ole

kontinens-foreningen-medlem

Du kan støtte Kontinensforeningen økonomisk gennem appen DrugStars – blot ved at tage din medicin.

Sådan gør du: Hent appen DrugStars, opret dig og registrer din medicin & vitaminer. Så får du påmindelser om at huske at tage din medicin. Hver gang du modtager en påmindelse, får du en stjerne. Når du har tjent 50 stjerner, kan du donere dem til Kontinensforeningen og DrugStars giver et tilskud til vores arbejde.

Læs mere om DrugStars her: https://www.drugstars.com/da/

Tak til alle jer, der bruger Drugstars og donerer jeres stjerner til Kontinensforeningen. I år er det blevet til 5.500 kr. Det er så dejligt.

STØT OS VIA DRUGSTARS

Du kan støtte Kontinensforeningen økonomisk gennem appen DrugStars – blot ved at tage din medicin.

Sådan gør du: Hent appen DrugStars, opret dig og registrer din medicin & vitaminer. Så får du påmindelser om at huske at tage din medicin. Hver gang du modtager en påmindelse, får du en stjerne. Når du har tjent 50 stjerner, kan du donere dem til Kontinensforeningen og DrugStars giver et tilskud til vores arbejde.

Læs mere om DrugStars her: https://www.drugstars.com/da/