To af foreningens dejlige medlemmer søger flere til kaffe og netværk i Esbjergområdet.

Har du lyst til at være med, så ring eller skriv til sekretariatet.

Tak til vores to dejlige medlemmer for deres initiativ.

Medlem i Køge søger lokalt netværk m/k :  Jeg er en frisk kvinde/senior fra Køge, der søger andre lokale seniorer m/k til et netværk. Det kan være cafebesøg, hygge hos hinanden, gåture eller lignende. Håber at høre fra jer.

Er du interesseret i at være med, så kontakt sekretariatet.

Tak til vores medlem for det gode initiativ.

Savner du at snakke med andre, der har de samme udfordringer? Kontinensforeningen tilbyder en online samtalegruppe/ et netværk for medlemmer.

Om tilbuddet
Vi mødes én mandag aften om måneden, kl. 19.30 til 20.30. Deltagerne bestemmer i fællesskab indhold og emner.

Der er mange fordele ved en online samtalegruppe. Bl.a. skal du ikke tænke på transport eller geografiske afstande.

Kontinensforeningens sekretariatsleder Louise Gammelholm deltager hver gang og er mødeleder på møderne.

Har du brug for hjælp til teknikken?
Du skal ikke være bange for “teknikken”, vi hjælper hinanden med at få det til at virke. Det vigtigste er, at du har lyst til at være med. Har du brug for det, kan du få lidt eneundervisning af Louise.

Har  du spørgsmål til tilbuddet? 
Har du spørgsmål eller måske lyst til at være med, så skriv en mail til info@kontinens.org eller ring til sekretariatet i vores åbningstid.

Sparringspartnere søges, til etablering af interessefællesskab omkring børn med inkontinens

Mit navn er Thomas Lundsgaard. Jeg er fungerende dagtilbudspædagog, med over 20 års praksiserfaring, samt en videreuddannelse som cand.pæd. i pædagogisk sociologi. Min interesse  for inkontinens i dagtilbud kommer dels fra mit mangeårige professionelle arbejde med børn i dagtilbud, i et både praktisk og videnskabeligt perspektiv, men også med personlige erfaringer som pårørende. Jeg har altid været optaget af, hvorfor inkontinens er nærværende i samtlige dagtilbud i Danmark hver dag, men samtidigt underligt fraværende som pædagogisk emne.

Igennem mange år har jeg iagttaget inkontinens i børnehavens hverdagspraksis, og som alle andre professionelle har jeg søgt at hjælpe både børn og forældre, primært ved at strukturere toiletvanerne for barnet og rådgive forældrene om yderligere muligheder for hjælp. Den hjælp vi som pædagoger oftest henviser til, er hjemmets egen læge, eller kommunens sundhedsplejersker.

Vi ved at omkring 10% af en årgang vil opleve problemer omkring inkontinens i dagtilbudsalderen.
Men set fra dagtilbuddenes synsvinkel, er der i dag ikke nogen særlig struktureret viden onkring, hvordan vi understøtter børn og familier i det daglige arbejde. Herudover er der heller ikke nogen struktureret opsamling, af de erfaringer dagtilbudspersonale gør sig, med at understøtte indsatsen omkring inkontinente børn. Dette har overbevist mig om, at vi med fordel kunne supplere børneklinikkernes og kontinensforeningens arbejde, ved at se på viden om inkontinens ud fra andre perspektiver end de medicinske. Modsat den indsats der er indenfor de pædagogiske felter, omkring sprog, motorik og læreplaner, er der ikke nogen særlig opsamling af viden omkring inkontinens, som heller ikke udgør noget selvstændig emne på pædagoguddannelserne. Ligesom mange pårørende vil kunne genkende, kommer inkontinens i dagtilbud let til at være tabubelagt. Mange forældres oplevelser er ofte, at de er de første der oplever inkontinens, og at de står alene med problemstillingen.

Jeg ser derfor muligheder i at styrke viden om inkontinens hos de fagprofessionelle i dagtilbud, samt at påbegynde strukturerede undersøgelser af, hvordan de fagprofessionelle arbejder med renlighed i dagtilbud? Hvilke iagttagelser gør de sig omkring forholdet mellem børns begyndende renlighed og inkontinens. Hvilke iagttagelser gør de sig af renlighed og inkontinens, i samspil med de pædagogiske og psykologiske perspektiver omkring børns udvikling?

Min intention er derfor at pågynde et mere konkret pilotprojekt, omkring vidensdeling og vidensopsamling i tilknytning til dagtilbudsområdet, gerne organiseret i en form for netværk. Til det brug søger jeg nu sparringspartnere der har en interesse for dette felt. Det kan være I er igang med noget tilsvarende, eller måske har gjort jer tanker og erfaringer, som man ønsker at dele. Intet er for stort eller småt i første omgang, så hold jer ikke tilbage med at kontakte mig.

På forhånd tak

Med Venlig Hilsen

Thomas Lundsgaard
Pædagog, Cand. Pæd.
Erosvej 12, 7100 Vejle

thl7100@gmail.com

 

Den årlige generalforsamling foregik i år over Zoom af hensyn til Corona. Det var et hyggeligt møde som altid.

Vi er glade for at kunne byde 3 nye bestyrelsesmedlemmer velkommen:

Rie Seifert
Frank Schmidt
Catharina Freudendahl

Vibeke Weltz blev valgt som formand og fortsætter således sit gode arbejde.

Du kan læse referatet og mere om de nye bestyrelsesmedlemmer her.

Kontinensforeningen indbyder medlemmer til gratis webinar og online spørgetime om børn og inkontinens:

Onsdag den 25. august kl. 17.00 til 18.00.

Oplægsholder Laila Thomsen er uddannet uroterapeut og sundhedsplejerske, og hun arbejder til daglig som sundhedsplejerske i Aarhus Kommune, hvor hun arbejder med børn med inkontinens.

Laila vil fortælle om årsagerne til inkontinens hos børn, samt hvornår og hvor man som forældre/ pædagog/ lærer kan få hjælp, så man bedst muligt kan hjælpe et barn med inkontinens. Laila tager også imod spørgsmål fra deltagerne.

Tilmelding til webinaret/ spørgetimen skal ske via dette link inden 20. august.

Link til Zoom sendes ud dagen før.

Kære alle

Et par forskere fra Aarhus har fundet ud af, at sengevædning hos børn kan skyldes nogle bestemte gener.

Og det vil DR P4 Østjylland gerne lave en radiohistorie om.

Men for at få en bedre forståelse af, hvad det egentlig vil sige at tisse ufrivilligt i sengen om natten, leder jeg også efter et barn eller en ung person fra Østjylland, som vil fortælle om de udfordringer, det giver, og at det også kan være skamfuldt. Eventuelt forældre til et barn, der er sengevæder.

Det er helt uforpligtende og i første omgang bare en fortrolig snak. Derefter kan vi finde ud af, om du har lyst til et interview, og hvordan det så skal foregå.

Send en mail til aekr@dr.dk eller ring til mig på 53 35 93 02 – gerne hurtigst muligt, men senest på fredag.

Vh Anne Mejer, journalist på DR P4 Østjylland.

Hej. Jeg er en 74 årig dame fra Esbjerg. Jeg synes, at det kunne være godt at møde andre fra foreningen, hvis der er andre interesserede, uanset alder og køn, i eller omkring Esbjerg.

Er du interesseret i at være med, så kontakt sekretariatet pr. mail eller telefon. Tak til vores medlem for det gode initiativ.

Kontinensforeningen inviterer til generalforsamling:

Tirsdag den 18. maj 2020 kl. 17.00 til 18.00

Dagsorden jf. vedtægterne.

Grundet Corona finder generalforsamlingen sted online. Giv besked til sekretariatet pr. mail eller telefon, hvis du planlægger at deltage, så sender vi et link til Zoom.

Mange af vores medlemmer vil gerne møde hinanden. Men vi er spredt geografisk rundt i landet, og det er svært at samles fysisk til f.eks. en temaaften. Derfor glæder vi os rigtig meget til juni, hvor vi med støtte fra en fond har fået mulighed for at invitere på en sommer-retreat med overnatning.

Opholdet afholdes fra fredag den 25. juni med ankomst til eftermiddagskaffen og afrejse søndag den 27. juni efter brunch på Brogaarden i Middelfart.

Program

Fredag:
Kl. 15.30 – 16.30: Indkvartering og eftermiddagskaffe.
Kl. 16.30 – 17.30: Velkomst og introduktion til weekenden ved Mikkel Bundgaard fra bestyrelsen og Louise Gammelholm fra sekretariatet.
Kl. 18.00 – 19.30: Aftensmad.
Kl. 20.00: “Højskoleaften” med kontinensquiz, aftenkaffe og højskolesangbogen.

Lørdag:
Kl. 8.00 – 9.30: Morgenmad
Kl. 09.45 -10.30: Fælles morgensamling om de psykiske og sociale konsekvenser ved inkontinens ved Louise Gammelholm.
Kl. 10.45 – 11.45: Fælles gåtur til vandet.
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost.
Kl. 13.00 – 14.00: Urininkontinens – hvad kan du selv gøre? ved kontinenssygeplejerske Karen Weinreich Christensen.
Kl. 14.00 – 14.15: Pause.
Kl. 14.15- 15.00: Sakral nervemodulation og kort om andre muligheder for behandling for inkontinens ved overlæge Hanne Kobberø, OUH.
Kl. 15.00- 15.30: Eftermiddagskaffe.
Kl. 15.30 – 16.00: Om hjælpemidler ved Mikkel Bundgaard.
Kl. 16.00 – 17.00: Fælles erfaringsudveksling og dialog.
Kl. 17.30-18.00: Mulighed for at købe en drink i baren og hygge.
Kl. 18.00: Festaften med 2 retter.
Kl. 20.00: Aftenkaffe og hygge.

Søndag:
Inden kl. 9.00: Udcheckning fra værelset.
Kl. 9.00 – 10.00: Brunch og fælles afrunding med evaluering og tak for denne gang, ved Mikkel Bundgaard og Louise Gammelholm.

Praktisk information

Brogaarden i Middelfart har en dejlig placering centralt midt i landet kørselsmæssigt. Læs mere om stedet her. 

Retreaten er kun for aktive/ kontingentbetalende medlemmer af Kontinensforeningen. Egenbetalingen er på 550 kr., der dækker program, forplejning og ophold på enkeltværelse. Dog ej alle drikkevarer.

Vi hjælper gerne med at koordinere samkørsel, hvis der er interesse for det. Endvidere er der også mulighed for at blive afhentet ved Middelfart Banegård.

Vi forbeholder os retten til at aflyse weekenden, f.eks. pga. Corona.

Ring eller skriv til sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

Tilmelding

Du tilmelder dig weekenden via dette link.

Frist for tilmelding er den 12. maj kl. 8.00. Der er begrænsede pladser og tilmelding efter først til mølle princippet. Man er først sikret en plads, når man har modtaget opkrævning for og har betalt egenbetalingen.

Vi glæder os til at se jer.