Årets generalforsamling fandt sted den 16. maj på Skejby Universitetshospital. Det var en rolig affære.

Vi måtte desværre sige farvel til Mikkel Bundgaard, der har valgt at stoppe i bestyrelsen grundet travlhed. Mange tak til Mikkel for hans arbejde og bidrag til Kontinensforeningen.

Til gengæld er vi glade for at kunne byde velkommen til Helle Toftegård, der kommer fra Nibe. Helle har været et aktivt medlem af Kontinensforeningen gennem en årrække, og vi er glade for at kunne byde hende velkommen i bestyrelsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig. Vibeke Weltz blev genvalgt som formand, Kirsten Kaysen blev genvalgt som næstformand, og Karen Weireich blev valgt som kasserer efter Mikkel Bundgaard.

Bestyrelsen glæder sig til at fortsætte arbejdet.

Jeg er en moden dame og medlem af Kontinensforeningen fra Sjælland, der søger andre medlemmer fra Kontinensforeningen som telefonvenner.

Har du også lyst til at udveksle erfaringer og snakke med andre over telefonen, så lad høre fra dig.

Kontakt sekretariatet, så formidler de kontakten til mig.

Er du medlem af Kontinensforeningen, og ønsker du at bidrage positivt til foreningens arbejde? Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)/ Styregruppen for Dansk Urogynækologisk database sørger en patientrepræsentant. 

Dansk Urogynækologisk database er oprettet for at registrere de kirurgiske behandlinger, der foregår indenfor urogynækologi. Det overordnede formål er at indsamle præcis viden om behandlingsindsats og –resultater. Mere information om databasen findes på https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-urogynaekologisk-database/

Som patient har man et andet og vigtigt perspektiv på både sit eget og andres behandlingsforløb end de professionelle. Derfor er patienters perspektiv vigtigt for at skabe tiltag i kvalitetsudviklingen, der passer til patienternes behov og ønsker.

RKKP tilbyder refusion af transportudgifter samt mødediæt. For møder af 4 timers varighed 420 kr. For møder af op til 8 timers varighed 840 kr.

Repræsentanterne skal kunne:

– deltage i cirka 4-6 styregruppemøder årligt i Odense. Møderne varer cirka 3-6 timer og ligger i dagtimerne.

– forberede sig til møderne, evt. i samarbejde med databasens kontaktperson.

– bidrage aktivt med sit perspektiv som patient.

– sætte sig i andre patienters sted.

– overholde sin tavshedspligt.

Har du tid og lyst til at bidrage med din viden/ erfaring, så kontakt sekretariatet snarest muligt.

Savner du at snakke med andre, der har de samme udfordringer?

Kontinensforeningen tilbyder en online samtalegruppe/ et netværk for medlemmer.

Om tilbuddet
Vi mødes én mandag aften om måneden, kl. 19.30 til 20.30. Deltagerne bestemmer i fællesskab indhold og emner.

Der er mange fordele ved en online samtalegruppe. Bl.a. skal du ikke tænke på transport eller geografiske afstande.

Kontinensforeningens sekretariatsleder Louise Gammelholm deltager hver gang og er mødeleder på møderne.

Har du brug for hjælp til teknikken?
Du skal ikke være bange for “teknikken”, vi hjælper hinanden med at få det til at virke. Det vigtigste er, at du har lyst til at være med. Har du brug for det, kan du få lidt eneundervisning af Louise.

Har  du spørgsmål til tilbuddet? 
Har du spørgsmål eller måske lyst til at være med, så skriv en mail til info@kontinens.org eller ring til sekretariatet i vores åbningstid.

Medlem i Køge søger lokalt netværk m/k :  Jeg er en frisk kvinde/senior fra Køge, der søger andre lokale seniorer m/k til et netværk. Det kan være cafebesøg, hygge hos hinanden, gåture eller lignende. Håber at høre fra jer.

Er du interesseret i at være med, så kontakt sekretariatet.

Tak til vores medlem for det gode initiativ.

Igen i år holder vi Sommerhøjskole for medlemmer, og vi glæder os meget. Sommerhøjskolen 2022 er fra fredag den 24. juni og til søndag den 26. juni.

Programmet for i år er således:

Fredag
12.00 – 12.30: Velkomst og introduktion til weekenden.
12.30 – 14.00: Frokost.
14.00 – 15.00: Lær hinanden at kende-runde.
15.00 – 16.00: Eftermiddagskaffe og indkvartering/ værelser er klar.
16.00 – 17.30: Workshop: Personlighedstype og håndtering af inkontinens ved certificeret MBTI-chefkonsulent og bestyrelsesmedlem Catharina Freudendahl.
18.00 – 20.00: Aftensmad med 2 retter.
20.00: Højskoleaften med kontinensquiz, aftenkaffe og højskolesangbogen.

Lørdag
07.45 – 8.00: Let morgengymnastik på plænen for dem, der har lyst.
8.00 – 9.15: Morgenmad.
9.15 – 11.15: Oplæg: Bliv klogere på afføringsinkontinens via erkendelse, screening af årsager, regulering/behandlingsmuligheder ved specialsygeplejerske SD, ekspert på afføringsproblemer Gerd Johnsen.
11.30 – 12.30: Workshop om de gode/ rette hjælpemidler og et kig på hjælpemiddelsbordet med kontinenssygeplejersker Karen W. Christensen og Rikke Ottosen.
12.30 – 13.30: Frokost
13.45 – 15.00: Vælg mellem: Frisk luft/ naturtur med Frank, hygge i sofastuen eller pause på egen hånd.
15.00- 15.30: Eftermiddagskaffe.
15.30-16.30: Oplæg og dialog: Inkontinens og seksualitet  ved sygeplejerske med master i sexologi Karen Thorup Buch.
16.30 – 17.30:
Mandesnak med øl og chips: Frank Hytten fortæller om at rejse og vandre i udlandet med inkontinens.
Kvindesnak med prosecco og frugt: Hvordan bevarer vi kvindeligheden med inkontinens?
18.00 -20.00: Aftensmad med 3 retter
21.00 – 22.00: Underholdningsaften med en sanselig oplevelse.

Søndag
Inden kl. 9.00: Udcheckning fra værelset.
09.00 – 11.00: Brunch og fælles afrunding med højskolesangbogen.

Vi skal være på dejlige Brogaarden, der byder på lækker mad og moderne værelser. Brogaarden ligger ved Middelfart. Læs mere om stedet her. 

Medlemmers oplevelse af weekenden

Sidste år var jeg med og det var RIGTIG godt. Det var så godt at møde ligestillede, der har samme problemer, som jeg selv har. Dog uden at vi kun snakkede om vores sygdom. Nej, vi havde heldigvis også tid til at hygge os og snakke om alt muligt andet, gå ture og blive forkælet med lækkert mad.” Medlem Helle Toftegård

Jeg vil gerne anbefale andre medlemmer at deltage. Jeg var med sidste år. Det var så god en oplevelse, at jeg i år deltager som frivillig og skal være med til at lave aktiviteterne.” Medlem Frank Hytten

Praktisk information

Egenbetalingen er kun på 425 kr. pr. person, da vi har fået en flot donation til Sommerhøjskolen. Prisen dækker program, helpension og ophold på enkeltværelse. Dog ej alle drikkevarer.

Weekenden er kun for kontingentbetalende medlemmer af Kontinensforeningen, samt eventuelt en ægtefælle, pårørende/ nær ven. Ægtefælle/ pårørende/ ven tilmeldes separat. Husk at skrive i kommentarfeltet, hvilket kontingentbetalende medlem, du følges ved, samt om I ønsker fælles dobbeltværelse.

Vi hjælper gerne med at koordinere samkørsel. Deltagerliste med kontaktoplysninger udsendes i god tid inden.

Vi forbeholder os retten til at aflyse weekenden, f.eks. pga. Corona. I så fald refunderes egenbetalingen.

Frist for tilmelding er den 1. maj kl. 8.00. Der er 26 pladser og tilmelding efter først til mølle-princippet. Man er først sikret en plads, når man har modtaget opkrævning for og har betalt egenbetalingen.

Hvis du har spørgsmål til Sommerhøjskolen, skal du endelig kontakte sekretariatet.

Tilmelding

Du tilmelder dig via dette link.

Bestyrelsesmedlemmer og frivillige fra foreningen står klar til at holde en hyggelig og berigende weekend.

Vi glæder os til at se dig.

To af foreningens dejlige medlemmer søger flere til kaffe og netværk i Esbjergområdet.

Har du lyst til at være med, så ring eller skriv til sekretariatet.

Tak til vores to dejlige medlemmer for deres initiativ.

Årets generalforsamling finder sted mandag den 16. maj kl. 17.00 til 18.00 på Skejby Universitetshospital, Klinik for Bækkenbundslidelser, Indgang C.

Dagsorden jf. vedtægterne. Du finder Kontinensforeningens vedtægter her. 

Tilmeld dig hos sekretariatet på info@kontinens.org.

Er du i tvivl om, hvornår og hvordan du kan ansøge om hjælpemidler fra din kommune?

Kontinensforeningen inviterer medlemmer til gratis online webinar og spørgetime om bevilling af hjælpemidler. Det sker tirsdag den 18. januar kl. 16.30 til 17.30.

Kontinenssygeplejerske Karen Weinreich Christensen gennemgår hvornår og hvordan man kan ansøge sin lokale kommune om hjælpemidler. Bagefter er der rig mulighed for at stille spørgsmål.

Tilmelding skal ske via dette link senest mandag den 17. januar kl. 8.00.

Spørgetimen finder sted over Zoom. Link til mødet udsendes dagen før.

Vi glæder os til at se dig.

N.B.: Arrangementet er kun for medlemmer af Kontinensforeningen.

Sparringspartnere søges, til etablering af interessefællesskab omkring børn med inkontinens

Mit navn er Thomas Lundsgaard. Jeg er fungerende dagtilbudspædagog, med over 20 års praksiserfaring, samt en videreuddannelse som cand.pæd. i pædagogisk sociologi. Min interesse  for inkontinens i dagtilbud kommer dels fra mit mangeårige professionelle arbejde med børn i dagtilbud, i et både praktisk og videnskabeligt perspektiv, men også med personlige erfaringer som pårørende. Jeg har altid været optaget af, hvorfor inkontinens er nærværende i samtlige dagtilbud i Danmark hver dag, men samtidigt underligt fraværende som pædagogisk emne.

Igennem mange år har jeg iagttaget inkontinens i børnehavens hverdagspraksis, og som alle andre professionelle har jeg søgt at hjælpe både børn og forældre, primært ved at strukturere toiletvanerne for barnet og rådgive forældrene om yderligere muligheder for hjælp. Den hjælp vi som pædagoger oftest henviser til, er hjemmets egen læge, eller kommunens sundhedsplejersker.

Vi ved at omkring 10% af en årgang vil opleve problemer omkring inkontinens i dagtilbudsalderen.
Men set fra dagtilbuddenes synsvinkel, er der i dag ikke nogen særlig struktureret viden onkring, hvordan vi understøtter børn og familier i det daglige arbejde. Herudover er der heller ikke nogen struktureret opsamling, af de erfaringer dagtilbudspersonale gør sig, med at understøtte indsatsen omkring inkontinente børn. Dette har overbevist mig om, at vi med fordel kunne supplere børneklinikkernes og kontinensforeningens arbejde, ved at se på viden om inkontinens ud fra andre perspektiver end de medicinske. Modsat den indsats der er indenfor de pædagogiske felter, omkring sprog, motorik og læreplaner, er der ikke nogen særlig opsamling af viden omkring inkontinens, som heller ikke udgør noget selvstændig emne på pædagoguddannelserne. Ligesom mange pårørende vil kunne genkende, kommer inkontinens i dagtilbud let til at være tabubelagt. Mange forældres oplevelser er ofte, at de er de første der oplever inkontinens, og at de står alene med problemstillingen.

Jeg ser derfor muligheder i at styrke viden om inkontinens hos de fagprofessionelle i dagtilbud, samt at påbegynde strukturerede undersøgelser af, hvordan de fagprofessionelle arbejder med renlighed i dagtilbud? Hvilke iagttagelser gør de sig omkring forholdet mellem børns begyndende renlighed og inkontinens. Hvilke iagttagelser gør de sig af renlighed og inkontinens, i samspil med de pædagogiske og psykologiske perspektiver omkring børns udvikling?

Min intention er derfor at pågynde et mere konkret pilotprojekt, omkring vidensdeling og vidensopsamling i tilknytning til dagtilbudsområdet, gerne organiseret i en form for netværk. Til det brug søger jeg nu sparringspartnere der har en interesse for dette felt. Det kan være I er igang med noget tilsvarende, eller måske har gjort jer tanker og erfaringer, som man ønsker at dele. Intet er for stort eller småt i første omgang, så hold jer ikke tilbage med at kontakte mig.

På forhånd tak

Med Venlig Hilsen

Thomas Lundsgaard
Pædagog, Cand. Pæd.
Erosvej 12, 7100 Vejle

thl7100@gmail.com