Presse

Er det din opgave at skrive om inkontinens, er du landet det helt rigtige sted.

Vi har samlet informationerne på denne side specielt til journalister og skribenter.

Faktuelle oplysninger om Kontinensforeningen

Foreningens formål er landsdækkende at virke for at bryde tabuet om inkontinens, at informere om forebyggelse og behandling af inkontinens, samt at støtte forskning om forebyggelse og behandling af inkontinens.

Inkontinens er forbundet med mange tabuer, sejlivede skrøner, myter og forkerte oplysninger. Det er kun meget få voksne og familier, der står frem og taler åbent om deres problemer.

Hver 10. dansker mellem 5 år og 90+ rammes af urin- og/eller afføringsinkontinens.

Cirkatal – Kontinensforeningen anvender et forsigtigt skøn:

  • 150.000 mænd har urininkontinens
  • 200.000 kvinder har urininkontinens
  • 120.000 voksne har afføringsproblemer
  • 50.000 børn og unge fra 5+ – dag- og natlig urininkontinens samt afføringsinkontinens

International Continence Society (ICS.org) definerer inkontinens således:

En tilstand hvor man ikke med viljens magt har kontrol over sin vandladning eller afføring. Samt en tilstand der nedsætter den enkelte patients livskvalitet, hvis ikke tilstanden helbredes eller afhjælpes.

Inkontinens er i Danmark og internationalt en tabuiseret sygdom – og kaldes også ”Den stille folkesygdom” – eller ”Folkesygdommen, man ikke taler om”.

De fleste, der henvender sig til Kontinensforeningen, synes, det er grænseoverskridende at tale med deres læge og familie om inkontinensproblemer. Erfaringen viser, at både voksne og børn går i årevis med inkontinens, før de henvender sig til deres læge.

Det er specialuddannede urologer, gynækologer, urogynækologer, kontinenssygeplejersker, uroterapeuter og fysioterapeuter, der diagnosticerer (udreder) og behandler voksne og børn med inkontinens.

Pressepakken

Vi har sammensat en særlig pressepakke med relevante artikler.

Pressepakken indeholder:

  • Artiklen ’Tabuer skal tales ihjel’ af tidligere sekretariatschef, redaktør Aase Randstoft (Kilde: K-Nyt nr. 2 2012)
  • Interview med sundhedsminister Astrid Krag (Kilde: K-Nyt nr. 3 2012)
  • Udtalelse af Lars Alling Møller (Kilde: K-Nyt nr. 2 2012, Udsnit fra artiklen ’Klik for at dele med dine venner – Tabu anno 2012’
  • Artiklen ‘Mere end rigeligt’ om, hvor meget vand man skal drikke (Kilde: KontinensNyt nr. 2 2009).

Specifik og faglig viden

Baggrundsviden om inkontinens får du via ‘Den nordiske inkontinensrapport fra 2012’ samt ved at læse pjecen ‘Folkesygdommen, man ikke taler om’.

Rettigheder

Kontinensforeningen har eneretten til at fastsætte retningslinjer for, hvorledes teksterne må mangfoldiggøres, anvendes og offentliggøres.

Salg eller videregivelse af kopier af teksterne til 3. part er ikke tilladt uden forudgående tilladelse fra Kontinensforeningen.

Gengivelse af eller citater fra Kontinensforeningens informationsmaterialer skal forsynes med nøjagtig kildeangivelse.

Kontakt info

Du er altid meget velkommen til at kontakte Kontinensforeningen telefonisk på 53800708 eller via info@kontinens.org for yderligere information.

Kontinensforeningen-logo

Sekretariatet
Tlf: 53 80 07 08
Mail: info@kontinens.org

Vores telefontid er mandag til onsdag kl. 9.00 - 12.00. Ellers er du altid velkommen til at sende en mail.