kontinens

Bevilling af hjælpemidler

Vi oplever, at der er mange tvivlsspørgsmål, når det drejer sig om muligheden for bevilling af hjælpemidler. Det er din lokale kommune, der skal bevillige dig dine hjælpemidler. Kommunen skal, ifølge servicelovens §§ 112 og 113, yde støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder til borgere med en varig nedsat funktionsevne. “Varig” betyder i denne sammenhæng, at der ikke, inden for en overskuelig tid, vil være udsigt til bedring.

Det er, ifølge lovgivningen, en betingelse for at få bevilget et hjælpemiddel, at hjælpemidlet i væsentlig grad kan afhjælpe din nedsatte funktionsevne eller kan lette den daglige tilværelse i hjemmet. Der kan også ydes støtte, hvis hjælpemidlet er nødvendigt for, at du kan udøve et erhverv. Hjælpemidler bevilges af kommunen uafhængigt af ansøgerens økonomi.


Hvem kan bevillige mig hjælpemidler?

Når det drejer som om hjælpemidler i forhold til inkontinens, så er det normalt kommunens kontinenssygeplejerske, der skal lave bevillingen. Derfor anbefaler vi, at du tager kontakt til din kommune og beder om at komme i kontakt med kontinenssygeplejersken. Hun kan rådgive dig i forhold til den videre ansøgning om hjælpemidler.


Hvordan klager jeg over kommunens beslutning?

Du kan klage over afslag på ansøgning om hjælpemiddel. Hvis kommunen giver afslag på din ansøgning om hjælpemidler, skal de medsende en klagevejledning, som du kan følge, hvis du ønsker at klage.


Hvad er “Fritvalg”?

Hvis kommunen ikke kan tilbyde de produkter, du har brug for, f.eks. en bestemt ble, så har du mulighed for at benytte dig af retten til ”frit valg”. Hvis du vælger en fritvalgsløsning, så skal du være opmærksom på, at du f.eks. skal betale en eventuel prisdifference og selv får noget ”administrativt” arbejde. Læs mere om denne rettighed/ mulighed her (se kapitel 6). 


Bliv klogere på rettigheder og lovgivning

Du kan læse mere på borger.dk her.
Du kan også læse mere på Socialstyrelsens hjemmeside her.
Du kan også læse mere på Ældresagens hjemmeside her. 

Lovgivningen finder du bl.a. på Retsinformation.dk her:
Bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven  
Vejledning om støtte til hjælpemidler og forbrugsgoder 

RYK – Rygmarvsskadede i Danmark har udgivet en pjece, der belyser afgrænsningen mellem og ansøgninger om behandlingsudstyr og hjælpemidler. Oprindeligt er den skrevet til personer, som benytter TAI, men informationerne er også relevante for andre, der bruger hjælpemidler. Vi er derfor glade for, at vi har fået lov til at lægge pjecen på vores hjemmeside. Du kan åbne den som pdf her.

Kontinensforeningen-logo

Sekretariatet
Tlf: 53 80 07 08
Mail: info@kontinens.org

Vores telefontid er mandag til onsdag kl. 9.00 - 12.00. Ellers er du altid velkommen til at sende en mail.