Vi glæder os rigtig meget til sommer, hvor vi med støtte fra en fond har fået mulighed for at invitere på en sommer-retreat med overnatning. Opholdet afholdes fra fredag den 25. juni med ankomst til eftermiddagskaffen og afrejse søndag den 27. juni efter brunch på Brogaarden i Middelfart.

Program

Fredag:
Kl. 15.30 – 16.30: Indkvartering og eftermiddagskaffe.
Kl. 16.30 – 17.30: Velkomst og introduktion til weekenden ved Mikkel Bundgaard fra bestyrelsen og Louise Gammelholm fra sekretariatet.
Kl. 18.00 – 19.30: Aftensmad.
Kl. 20.00: “Højskoleaften” med kontinensquiz, aftenkaffe og højskolesangbogen.

Lørdag:
Kl. 8.00 – 9.30: Morgenmad
Kl. 09.45 -10.30: Fælles morgensamling om de psykiske og sociale konsekvenser ved inkontinens ved Louise Gammelholm.
Kl. 10.45 – 11.45: Fælles gåtur til vandet.
Kl. 12.00 – 13.00: Frokost.
Kl. 13.00 – 14.00: Urininkontinens – hvad kan du selv gøre? ved kontinenssygeplejerske Karen Weinreich Christensen.
Kl. 14.00 – 14.15: Pause.
Kl. 14.15- 15.00: Sakral nervemodulation og kort om andre muligheder for behandling for inkontinens ved overlæge Hanne Kobberø fra Odense Universitetshospital.
Kl. 15.00- 15.30: Eftermiddagskaffe.
Kl. 15.30 – 16.00: Om hjælpemidler ved Mikkel Bundgaard.
Kl. 16.00 – 17.00: Fælles erfaringsudveksling og dialog.
Kl. 17.30-18.00: Mulighed for at købe en drink i baren og hygge.
Kl. 18.00: Festaften med 2 retter.
Kl. 20.00: Aftenkaffe og hygge.

Søndag:
Inden kl. 9.00: Udcheckning fra værelset.
Kl. 9.00 – 10.00: Brunch og fælles afrunding med evaluering og tak for denne gang, ved Mikkel Bundgaard og Louise Gammelholm.

Praktisk information

Brogaarden i Middelfart har en dejlig placering centralt midt i landet kørselsmæssigt. Læs mere om stedet her. 

Retreaten er kun for aktive/ kontingentbetalende medlemmer af Kontinensforeningen. Egenbetalingen er på 550 kr., der dækker program, forplejning og ophold på enkeltværelse. Dog ej alle drikkevarer.

Vi hjælper gerne med at koordinere samkørsel, hvis der er interesse for det. Endvidere er der også mulighed for at blive afhentet ved Middelfart Banegård.

Vi forbeholder os retten til at aflyse weekenden, f.eks. pga. Corona eller manglende opbakning.

Ring eller skriv til sekretariatet, hvis du har spørgsmål.

Tilmelding

Du tilmelder dig weekenden via dette link.

Frist for tilmelding er den 3. maj kl. 8.00. Der er begrænsede pladser og tilmelding efter først til mølle princippet. Man er først sikret en plads, når man har modtaget opkrævning for og har betalt egenbetalingen.

Vi glæder os til at se jer.

Pjecen beskriver hvad urininkontinens er og mulige medvirkende faktorer. Den indeholder gode råd til, hvad borgere selv kan gøre for at forebygge eller forbedre urininkontinens, og opfordrer borgere med vandladningsproblemer til at søge hjælp.

Det er hensigten, at pjecen kan udleveres til borgere eller patienter i forbindelse med en indledende snak om urininkontinens, så borgeren kan blive bedre informeret og få gang i overvejelser omkring egen problematik. Pjecen kan f.eks. deles ud i almen praksis, kommunale sundhedscentre eller aktivitetscentre for ældre.

Pjecen er udarbejdet på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk og urdu.

Du finder den nye pjece her. 

Det kan du gøre ved at besvare vores spørgeskemaundersøgelse, der skal gøre os klogere på, hvad der påvirker kommunalt ansattes arbejdsliv, så vi i sidste ende kan blive skarpere på forebyggelse. 

Hvis du er ansat kommunalt (ikke statsligt eller regionalt), kan du besvare spørgeskemaet her: https://redcap.link/np1z5z1q

Det tager cirka 5 minutter. Vi overholder de dataetiske regler og de danske regler for GDPR. Svarene fra spørgeskemaerne vil i anonymiseret form hjælpe os i vores undersøgelse.

Vi håber på din hjælp. Jo flere besvarelser vi får, jo mere valide bliver resultaterne og jo større chancer er der for, at de kan gøre en forskel. Opslaget må derfor meget gerne deles. 

Med venlig hilsen 
Susanne Axelsen Overlæge, Ph.d. Afd. for Kvindesygdomme og Fødsler, Aarhus Universitetshospital, lektor ved Aarhus Universitet & Lærke Cecilie Jensen, lægestuderende ved Aarhus Universitet. 

Savner du at snakke med andre, der har de samme udfordringer? Kontinensforeningen tilbyder en online samtalegruppe/ et netværk for medlemmer.

Om tilbuddet
Vi mødes én mandag aften om måneden, kl. 19.30 til 20.30. Deltagerne bestemmer i fællesskab indhold og emner.

Der er mange fordele ved en online samtalegruppe. Bl.a. skal du ikke tænke på transport eller geografiske afstande.

Kontinensforeningens sekretariatsleder Louise Gammelholm deltager hver gang og er mødeleder på møderne.

Har du brug for hjælp til teknikken?
Du skal ikke være bange for “teknikken”, vi hjælper hinanden med at få det til at virke. Det vigtigste er, at du har lyst til at være med. Har du brug for det, kan du få lidt eneundervisning af Louise.

Har  du spørgsmål til tilbuddet? 
Har du spørgsmål eller måske lyst til at være med, så skriv en mail til info@kontinens.org eller ring til sekretariatet i vores åbningstid.

Kontinensforeningen inviterer medlemmer til gratis fyraftenswebinar:

Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 17.00 til 18.00.

Bliv klogere på to spændende strømninger indenfor sundhedsområdet:

1. Bedre samarbejde mellem patienter og sundhedsprofessionelle gennem fælles beslutningstagning

Oplægsholder Mette Hulbæk, forskningssygeplejerske og Ph.d., Sygehus Sønderjylland.

I dag kræver både patienter, politikere og de sundhedsprofessionelle, at sundhedsvæsenet bevæger sig mod en mere patientcenteret pleje‐ og behandling, og at patienterne mere systematisk bliver inddraget i eget behandlingsforløb og valg af behandling.

Begrebet fælles beslutningstagning er en systematisk proces for samarbejdet mellem patienten og den sundhedsprofessionelle. Internationalt kan man finde begrebet som shared decision making.

Sundhedsstyrelsen, Region Syddanmark, Sygehus Sønderjylland og Knud & Edith Eriksens Mindefond har finansieret et større projekt, som i foråret blev forsvaret ved Syddansk Universitet. Projektet har over en 3 årig periode udviklet og testet et online værktøj til den fælles beslutningstagning mellem kvinder med nedsynkningssymptomer og de sundhedsprofessionelle.

2. Bliv klogere på Vælg Klogt

Oplægsholder Susanne Axelsen, overlæge Ph.d., Aarhus Universitetshospital.

Danske Patienter og Lægevidenskabelige Selskaber er ophavsmænd til den danske Vælg Klogt-organisation, der i dag danner rammen om et fagligt stærkt partnerskab.

Vælg Klogt peger på områder i det danske sundhedsvæsen, hvor der bliver udført unødvendige undersøgelser, behandlinger eller procedurer, der ikke gavner patienterne, og som i værste fald kan gøre mere skade end gavn. Vælg Klogt udvikler sammen med patienter og sundhedspersonale anbefalinger til, hvad man bør undgå at gøre. Vælg Klogt faciliterer også implementeringen af de tiltag, der sikrer, at patienterne ikke udsættes for unødig behandling.

Webinaret tager udgangspunkt i Vælg Klogt emner, der er relevante for Kontinensforeningens medlemmer.

Praktisk information: 

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål til begge oplæg.

Tilmelding senest torsdag den 4. februar 2021 her. 

Vi sender link ud til mødeforum dagen før mødet.

Vi glæder os til at se dig online.

Kontinensforeningen har det seneste års tid arbejdet på en ny podcast om bækkenbundstræning. Vi håber, at den nye podcast vil hjælpe rigtig mange til at blive klogere på bækkenbundstræning.

Indholdet er udarbejdet af sygeplejerskerne Mette Hulbæk og Ulla Due. Tak for det gode arbejde.

Du finder den og vores andre podcasts her.

Vi nærmer os årets afslutning og i den forbindelse skal lyde en stor tak til alle jer, der har støttet Kontinensforeningen i årets løb. Vores arbejde er kun muligt, fordi vores medlemmer støtter os via deres kontingent. Så stor tak til jer alle sammen.

Samtidig skal også lyde en tak til de fonde og puljer, der har støttet os gennem året. Vi er taknemmelige for alle størrelser donationer. Uden dem kunne Kontinensforeningen ikke eksistere. Særlig tak skal lyde til Essity/ Tena og Fondation Juchum.

Glædelig jul og godt nytår

Venlig hilsen
Formand Susanne Axelsen

kontinens-stress

Kontinensforeningen har det seneste års tid arbejdet på en ny pjece om stressinkontinens. Målet er at gøre flere mennesker opmærksomme på, at der er hjælp at få.

Indhold og design er udarbejdet af kontinenssygeplejerskerne Kirsten Kaysen og Margit Majgaard. Tak for det flotte arbejde.

Du finder den og vores andre pjecer her. 

Sundhedsstyrelsen har opdateret den nationale kliniske retningslinje om behandling af urininkontinens hos kvinder.

Overordnet har retningslinjen fokus på udredning og behandling af urininkontinens hos kvinder. Retningslinjen er opdateret i 2020, eftersom det blev vurderet at der var kommet ny evidens på udvalgte emner, siden den oprindelige publicering i 2016. Opdateringen af retningslinjen har forbedret det videnskabelige grundlag for enkelte anbefalinger og afspejler nu den nyeste viden inden for området.

Du finder den opdaterede retningslinje her.

På vegne af foreningens bestyrelse og medlemmer skal lyde en stor tak til Essity/ Tena for deres flotte donation her i efteråret.

I er med til at gøre vores arbejde muligt. Mange tak for det.