Ingen forening uden medlemmer og en god økonomi

famanddocs

En ‘forening’ i dansk forstand betyder, at en samling personer med interessefællesskab i fx sport, hobby, natur, kultur eller sygdom forener sig via en stiftende generalforsamling og på demokratisk vis vælger en bestyrelse og nedfælder et sæt vedtægter.

I dagens Danmark findes der i tusindvis af foreninger – heriblandt mange hundrede patientforeninger – stort set en for hver diagnose. Ofte stiftes disse foreninger af sygdomsramte eller deres pårørende.

På det punkt er Kontinensforeningen en af undtagelserne. Den blev i 1987 nemlig oprindelig stiftet af en gruppe specialister – gynækologer og kontinenssygeplejersker – der alle ønskede og havde det mål, at deres patienter var bedre orienteret og ikke mindst mere åbne omkring deres inkontinensproblemer.

Foreningen ledes dengang som nu af en bestyrelse af frivillige specialister – fysioterapeuter, kontinenssygeplejersker og læger, hver med deres speciale inden for inkoninensområdet. Det betyder, at al den information, der skrives og rådgives om på hjemmesiden, i K-Nyt, i pjecerne og på medlemsområdet redigeres og skrives af personer med en autoriseret sundhedsuddannelse.

Det betyder også, at den information, som inkontinente, pårørende, behandlerne i sundhedssektoren og industrien får via foreningens hjemmeside og i tryksagerne alle er skrevet af specialister.

Hvis Kontinenforeningen skal fortsætte med at producere og formidle faglig information til glæde for alle, der har brug for viden om inkontinensbehandling, har vi brug for opbakning – dels i form af vidensdeling, dels økonomisk. For der skal mere end et stort hjerte, en aktiv og frivillig indsats og rosende ord til, for at drive en patientforening. En veldreven forening skal nemlig – ligesom alle andre ‘forretninger’ – betale husleje, el og varme, lovpligtige forsikringer, kontorartikler, løn til professionelle samarbejdspartnere og leverandører, møde- og transportomkostninger for ikke at glemme, at der i Danmark betales 25 % moms af alt, der skal indkøbes til projekter, tryksager, web m.v.

Støtten kan komme fra mange vinkler – medlemskaber, artikler og interviews, fonde, industrien og frivillige donationer.

En sund foreningsøkonomi kommer kun istand, hvis alle bidrager – ellers mister den enkelte og samfundet et vigtigt vidensbidrag – og det er der ingen, der er tjent med.

Kombinationen af en veldreven patientforening består derfor grundlæggende af et stort medlemsgrundlag, faglig rådgivning og information, eksterne donationer – og dertil ikke mindst et godt købmandskab for at få alle ender til at nå sammen.