Brev fra Sundhedsministeren til Kontinensforeningen

Ministersvar

Kontinensforeningen har introduceret og opdateret den nye sundhedsminister Nick Hækkerup og børneminister Manu Sareen med informationer – læs ministrenes positive udmelding her.

Kære Aase Randstoft

Tak for henvendelserne af 25. februar 2014 og lykønskningerne til henholdsvisminister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen, ogjeg. Vi har aftalt, at jeg besvarer henvendelserne på vegne af os begge.

Inkontinens kan have store konsekvenser for livskvaliteten for det enkeltemenneske, og jeg er helt enig i jeres budskab om, at uvidenhed, myter og tabuerikke må bremse diagnosticering og behandling af inkontinens. Kontinensforeningenløfter her en stor og vigtig opgave, og er med til at gøre en forskelfor rigtig mange danskere i alle aldre ved at oplyse og tale åbent og informativtom inkontinens, så den enkelte ved, at han eller hun ikke er alene med problemet,og at der er hjælp at hente.

Rigtig mange danskere oplever i det daglige problemer med inkontinens. Deskal have en god og ensartet behandling, uanset hvor i landet de henvendersig. Derfor er det også rigtig vigtigt, at inkontinens drøftes og løftes i de relevante,faglige sammenhænge i sundhedsvæsenets løbende arbejde eksempelvismed henblik på at udbrede den nyeste viden og kendskabet til de bedsteudrednings- og behandlingsmuligheder.Det er også baggrunden for, at emnet indgår i det igangværende arbejde medudvælgelse og udarbejdelse af de Nationale Kliniske Retningslinjer i regi afSundhedsstyrelsen.

Hvis I overvejer, om inkontinens evt. kunne være et relevant emne for dekommende partnerskaber, som jeg nævnte i min tale ved konferencen den 24.februar 2014 arrangeret af Vidensråd for Forebyggelse, kan I læse mere påmit ministeriums hjemmeside: www.sum.dk. Her fremgår også ansøgningsfristerog kriterier for at indgå partnerskaber om de nationale mål.Jeg vil have jeres gode input in mente. Endnu en gang tak for jeres henvendelseog indsats.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup