K-Nyt – et temablad med holdning

reading-Knyt

Når man udgivet et foreningsblad, skal den primære linje tegne den holdning og det formål, som foreningens  vedtægterne foreskriver. Det gør K-Nyt med den faglige profil, som bestyrelsen har valgt at lægge – med andre ord – K-Nyt er et oplysende blad, der skrives af og henvender sig til de mange specialister og fagpersoner, som foreningens netværk og medlemmer også består af.

Og netværket vokser støt for hvert K-Nyt, vi udgiver. Det har den ene årsag, at bladet er mangfoldigt i sit indhold, idet det både henvender sig til inkontinente, pårørende og sundhedsfaglige behandlere.

I 2014 har redaktionen sammen med bestyrelsen valgt at sætte fokus på følgende temaer:

  • Forår – Medicinsk og kirurgisk behandling
  • Sommer – Alternativ og traditionel behandling
  • Efterår – Neurologiske sygdomme og inkontinens
  • Vinter – Myter og viden om inkontinens.

Både de her nævnte og tidligere års temaer kommer alle vidt omkring oplysning om forskning, diagnoser og behandlinger til de mange forskellige årsager, der er medvirkende til urin- og afføringsinkontinens hos børn og voksne.

Artikler og interviews afspejler behandlernes hverdag samt de indtryk og situationer, som patienterne oplever.

Vi lærer noget af hinanden hele tiden – det er den lærdom, som K-Nyt og Kontinensforeningens øvrige informationer satser på at bringe ud til alle, der har brug for at vide meget mere om, hvor vigtigt det er at blive udredt og behandlet, så snart inkontinensgenerne opstår.