Løbetræning-efter-fødslen

Løbetræning-efter-fødslen

Løbetræning efter en fødsel er et ønske hos mange kvinder.

En ny engelsk guide til sundhedspersoner giver råd og anbefalinger til kvinderne i forløbet efter en  fødsel.

Det anbefales at løbetræning først opstartes 3-6 mdr. efter fødslen. Det er en forudsætning at bækkenbunden har en styrke på mindst 3 på Oxfordskala. Samt at der ikke ses nedsynkning  af genital hiatus + perinal body ved valsalvas på 7 cm eller mere.

Det anbefales, at alle kvinder som gerne vil i gang med løbetræning, får en vurdering af bækkenbunden hos en urogyn fysioterapeut omkring 6-uger efter fødslen. 

Anbefalingerne forebygger inkontinens, nedsynkninger og underlivssmerter på sigt.

Læs artiklen her

D. 20.11.17:  Har du et godt projekt og mangler midler til at få projektet op at køre. Kan du søge i legatbogen https://www.legatbogen.dk/

Global Forum on Incontinence (GFI) vil gerne nominere den bedste nye forskning, der dokumenterer effekten af tiltag, der skaber bedre livskvalitet for inkontinente borgere og mere effektiv pleje for personalet. De udvalgte nominerede inviteres til den næste GFI konference, der afholdes i Rom i april 2018. Her vil succeshistorierne blive præsenteret for et internationalt publikum af professionelle, der arbejder med og påvirker inkontinensområdet.

Hvad er GFI?

GFI er en international platform for uddannelse og debat om inkontinensområdet opstartet og støttet af SCA Hygiene Products (SCA)[1]. Målet er at samle sundhedsprofessionelle, politikere, forskere, embedsmænd, interesseorganisationer m.fl. med det formål at fremme udviklingen af tilbud til de inkontinente borgere, som kan forbedre deres livskvalitet.

GFI har siden 2006 afholdt en international konference hvert andet år, hvor der typisk er mere end 300 deltagere fra mere end 30 lande. Læs mere om den kommende og tidligere konferencer på www.gfiforum.com.

Hvem kan søge om at blive nomineret?

Indenfor kategorien ’Research in the field of continence care – containment strategies’ leder GFI efter forskningsprojekter, der passer ind under et af disse temaer:

 • Dokumentation af effekten af tiltag, der fremmer kontinens eller at den inkontinente holder sig tør (som f.eks. særlige toiletrutiner eller brug af specifikke inkontinenshjælpemidler m.m.).
 • Dokumentation af effekten af tiltag, der fremmer hudsundhed for den inkontinente.
 • Dokumentation af tiltag, der fremmer effektiviteten af den daglige kontinenspleje (som f.eks. strategier for pleje af demente med inkontinens, brug af skylletoiletter m.m.).
 • Dokumentation af effekten af at bruge forskellige inkontinenshjælpemidler.
 • Dokumentation af effekten af at tilrettelægge en individuel kontinenspleje.

Alle der mener, at de har et forskningsprojekt, der passer ind under et af disse temaer kan søge, så længe projektet er afsluttet indenfor de seneste 5 år og resultaterne er publiceret.

Krav til ansøgningen

 • Ansøgningen skal skrives i vedhæftede template.
 • Ansøgningen må max fylde 400 ord.
 • Ansøgningen må ikke indeholde branding af produkter eller services.
 • Projektet skal være afsluttet indenfor de sidste 5 år og resultaterne publiceret.

Hvordan udvælges de bedste danske projekter?

En dansk jury udvælger de 3 bedste projekter, der vil blive fremhævet som den bedste nye forskning indenfor kontinenspleje. Det bedste projekt vil blive sendt videre til den internationale nomineringsproces. Den danske jury er sammensat af:

 • Sundhedsprofessionelle med speciale i inkontinensområdet.
 • En repræsentant for det sundhedspolitiske område.
 • Interesseorganisationer for inkontinente og deres pårørende.

Den internationale nomineringsproces afgøres af en international jury, der udvælger de bedste projekter, der skal have deres resultater præsenteret på konferencen i april 2018.

Den danske jury vil i deres udvælgelse lægge særligt væk på forskningsprojekter, der:

 • Dokumenterer effekter/sammenhænge indenfor inkontinensområdet som ikke tidligere er dokumenteret.
 • Dokumenterer kvalitative og/eller kvantitative effekter af god kontinenspleje.
 • Dokumenterer hvilke tiltag, der gør en positiv forskel for den inkontinente borgers livskvalitet.

Alle ansøgninger skal sendes til Tina Juul Thomassen hos SCA Hygiene Products, Danmark, der fungerer som sekretariat for den danske jury.

Mailadresse: tina.thomassen@essity.com

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Tina Juul Thomassen på telefon: 25 40 46 30.

Deadline for ansøgning er: 10. oktober 2017, kl. 12.

Skabelon til ansøgning – Kategori 2 – Forskningsprojekter relateret til kontinenspleje

 1. GFI fokuserer på emner indenfor inkontinens og kontinenspleje og har ikke som mål at promovere SCA produkter eller services. Alle officielle holdninger og udgivelser fra GFI er et resultat af stakeholder diskussioner på og omkring konferencerne, de er ikke udtryk for SCAs holdning. SCA er producent af hjælpemidler til udredning og pleje af inkontinens.

Global Forum on Incontinence nominerer god kontinenspleje

Global Forum on Incontinence (GFI) vil gerne nominere bedste praksis eksempler, der skaber bedre livskvalitet for inkontinente borgere og mere effektiv pleje for personalet. De udvalgte nominerede inviteres til den næste GFI konference, der afholdes i Rom i april 2018. Her vil succeshistorierne blive præsenteret for et internationalt publikum af professionelle, der arbejder med og påvirker inkontinensområdet.

Hvad er GFI?

GFI er en international platform for uddannelse og debat om inkontinensområdet opstartet og støttet af SCA Hygiene Products (SCA)[1]. Målet er at samle sundhedsprofessionelle, politikere, forskere, embedsmænd, interesseorganisationer m.fl. med det formål at fremme udviklingen af tilbud til de inkontinente borgere, som kan forbedre deres livskvalitet.

GFI har siden 2006 afholdt en international konference hvert andet år, hvor der typisk er mere end 300 deltagere fra mere end 30 lande. Læs mere om den kommende og tidligere konferencer på www.gfiforum.com.

Hvem kan søge om at blive nomineret?

Indenfor kategorien ’Good continence care policies, practices and procurement’ leder GFI efter bedste praksis eksempler, der passer ind under et af disse temaer:

   • Konkret lovgivning eller dokumenterede retningslinier, der fremmer kvalitet i behandling og pleje af inkontinente.
   • Tilbud, der understøtter principperne i Optimum Continence Service Specification, som f.eks. tilbud der:
    • Giver nemmere adgang til sundhedssystemet for den inkontinente fra diagnose, til udredning og behandling.
    • Øger brugen af hjælpemidler, teknologi og metoder, der fremmer selvhjulpenhed og effektiv kontinenspleje.
    • Skaber tættere samarbejde mellem inkontinensspecialister og andet relevant sundhedspersonale.
    • Fremmer grundig og helhedsorienteret udredning af borgerens behov.
   • Indkøb til inkontinensområdet, der fremmer livskvaliteten for den inkontinente og totaløkonomisk effektivitet for både indkøb og plejen.
   • Andre tiltag, der lever op til GFIs målsætninger om at fremme samarbejde mellem administration, sundhedsprofessionelle og de inkontinente borgere med det formål at skabe en pleje af højere kvalitet, der understøtter et værdigt og aktivt liv.

Alle der mener, at de har et bedste praksis eksempel, der passer ind under et af disse temaer kan søge, så længe indsatsen allerede har vist dokumenterede resultater.

Krav til ansøgningen:

   • Ansøgningen skal skrives i vedhæftede template.
   • Ansøgningen må max fylde 400 ord.
   • Ansøgningen må ikke indeholde branding af produkter eller services.
   • Resultaterne skal være offentliggjort som publikation på en hjemmeside eller lign..

Hvordan udvælges de bedste danske eksempler?

En dansk jury udvælger 7 succeshistorier, der vil blive fremhævet som bedste praksis indenfor kontinenspleje. De 2 bedste eksempler vil blive sendt videre til den internationale nomineringsproces. Den danske jury er sammensat af:

   • Sundhedsprofessionelle med speciale i inkontinensområdet.
   • En repræsentant for det sundhedspolitiske område.
   • Interesseorganisationer for inkontinente og deres pårørende.

Den internationale nomineringsproces afgøres af en international jury, der udvælger de bedste praksis eksempler, der skal have deres resultater præsenteret på konferencen i april 2018.

Den danske jury vil i deres udvælgelse lægge særligt væk på:

   • Eksempler på, at eksisterende viden og ressourcer er blevet forenet i en ny fokuseret indsats, der har skabt positive resultater.
   • Eksempler på, at den inkontinente borgers livskvalitet er øget.
   • Eksempler på, at plejepersonalets arbejdsbyrde i forbindelse med kontinenspleje er lettet.

Alle ansøgninger skal sendes til Tina Juul Thomassen hos SCA Hygiene Products, Danmark, der fungerer som sekretariat for den danske jury.

Mailadresse: tina.thomassen@essity.com

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Tina Juul Thomassen på telefon: 25 40 46 30.

Deadline for ansøgning er: 10. oktober 2017, kl. 12.

GFI fokuserer på emner indenfor inkontinens og kontinenspleje og har ikke som mål at promovere SCA produkter eller services. Alle officielle holdninger og udgivelser fra GFI er et resultat af stakeholder diskussioner på og omkring konferencerne, de er ikke udtryk for SCAs holdning. SCA er producent af hjælpemidler til udredning og pleje af inkontinens.

Skabelon til ansøgning – Kategori 1 – bedste praksis tiltag indenfor kontinenspleje

 

 

 

 

 

De længe ventede nationale retningslinjer for udredning af urininkontinens hos kvinder er nu færdige.

Retningslinjerne er Sundhedsstyrelsens anbefaling til alle sundhedsfaglige, der udreder kvinder med urininkontinens.

Den findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller klik her for at downloade hele udgivelsen.

bliv-medlem

bliv-medlemSå kom det store øjeblik, som vi i Kontinensforeningen har ventet på med spænding – hvornår kunne vi “trykke på knappen” og åbne for den nye hjemmeside?

Den helt store nyhed er foreningens Udredningsservice bestående af en undervisningspakke med alle de informationer i form af både film og trykt information, som giver den enkelte en grundviden – og viden flytter som sagt bjerge – måske også tabubjerge. Det er i alt fald meningen, at Udredningsservice skal være med til at forberede den enkelte før, under og efter besøgene hos lægen.

Undervisningspakken er specielt målrettet voksne inkontinente som inspiration til hurtigt at søge hjælp. Men også alle ansatte i sundhedssektoren er meget velkomne til at benytte Udredningsservice, som er særdeles velegnet til fx undervisningsbrug.

Der er meget oplysning at hente på den åbne del af den nye hjemmeside, men er du tilmeldt som medlem, får du adgang til at downloade og læse alt fra hele arkivet af artikler, temabladet K-Nyt med patientinterviews samt foreningens 9 informationspjecer.

Velkommen til alle, der har brug for faglig viden om behandling af inkontinens hos børn og voksne.

Sex og Samfund afholder kurser og informerer via en folder og hjemmeside målrettet til hjemmehjælpere, syge­plejersker, sosu-assistenter og andre sundhedsprofessionelle.

I folderen ‘Husk seksualiteten!’ sætter plejehjemassistent og souschef Lena Schmidt, Hiort Lorenzen Plejecenter i Haderslev, ord på behovet for også at inddrage den professionelle tilgang til seksualitet i arbejdet.

Kontakt: Lena Schmidt, tlf. 74 34 72 65 / 61 55 78 55 eller lens@haderslev.dk.

Download ‘Husk seksualiteten!’

kliniskretningslinier-analinkontinens2015-1

De længe ventede nationale retningslinjer for udredning af analinkontinens hos voksne er nu færdig.

Retningslinjerne er Sundhedsstyrelsens anbefaling til alle sundhedsfaglige, der udreder for analinkontinens.

Den findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside eller klik her for at downloade hele udgivelsen.

ICS_2015_WebBanner700x90

ICS konferencen 2015 finder sted i år i Montreal, Canada fra 6. til 9. oktober

Mere info her.

Registrér her.