Urethral Tryk Reflektometri – en ny metode til undersøgelse af urinrøret

NielsKlarskov

Af Niels Klarskov, Læge, Gyn.-/Obs.-Afdeling Herlev Sygehus
Kilde: KontinensNyt 3, 2010, s. 24

Download hele artiklen

Urethral Tryk Reflektometri (UTR) er en ny metode til undersøgelse af urinrøret. UTR er udviklet på gynækologisk afdeling på Glostrup Hospital, hvor den første undersøgelse blev foretaget i 2003. Udstyret bruger en teknik betegnet akustisk reflektometri til at måle tværsnitsarealer i urinrøret.

I 50’erne og 60’erne blev akustisk reflektometri udviklet til at finde olie i undergrunden. Man sprængte en ladning dynamit og kunne på baggrund af de efterfølgende refleksioner fra undergrunden finde områder med olie. Senere har teknikken været brugt til efterforskning af bl.a. huler, stemning af musikinstrumenter og til måling af tværsnitsarealer i næse- og svælgrummet.

Ved UTR-undersøgelsen lægges en lille tynd plastikpose ind i urinrøret. Mens en pumpe langsomt øger trykket, måles tværsnitsarealet af posen. På den måde kan man med metoden præcist måle det tryk, det kræver at åbne urinrøret. Derudover kan metoden anvendes til at måle elasticiteten af urinrørsvæggen og herved give indryk af, om der fx er arvæv tilstede i urinrøret. Målingen kan udføres med kvinden liggende og stående, samt når hun er afslappet og under knib og host. Ifølge de undersøgte kvinder er ubehaget ved undersøgelsen mindre end ved en almindelig gynækologisk undersøgelse.

Undersøgelser har vist, at UTR målingen er meget pålidelig. Et studie, som sammenlignede stressinkontinente kvinder og kontinente kvinder viste, at der skal et mindre tryk til at åbne urinrøret hos de inkontinente, samt at kvinder med inkontinens har mindre elastisk modstand i urinrøret. Undersøgelser har vist stor forskel på måleresultaterne hos forskellige kvinder med anstrengelsesinkontinens. Mens nogle kvinder har et eftergiveligt (‘slapt’) urinrør, har andre kvinder et stift og mere ueftergiveligt urinrør. Dette fund kan få stor betydning i behandling af den enkelte kvinde med urininkontinens.

I dag bruges UTR-målingen til at undersøge medicin med virkning på urinrøret. I forskningsprojekter bruges metoden til at øge indsigten i samspillet mellem blæren og urinrøret samt til at vurdere hvilke kvinder, der er egnede til forskellige inkontinensoperationer.

Metoden har desuden vist sig lovende til måling i det mandlige urinrør samt i endetarmen ved afføringsinkontinens.