,

Ubehandlet inkontinens går ud over sexlivet

Kilde: Pressemeddelelse om en undersøgelse foretaget af YouGov for SCA Hygiene Products A/S
Redigeret af sekretariatschef Aase Randstoft, Kontinensforeningen
September 2013

Flere end halvdelen af danske kvinder over 40 år, der lever i et parforhold, oplever problemer med ufrivillig vandladning. Samtidig fortæller en ud af ti, at det har negative konsekvenser for deres parforhold. Det går ud over sexlivet og det sociale samvær. Mere end hver tredje siger, at det er et problem, de har svært ved at tale med deres partner om.

Selv om 400.000 danskere har problemer med inkontinens, er det fortsat et tabubelagt emne, der ofte giver problemer i parforholdet. Undersøgelsen, der har spurgt kvinder over 40 år (gifte eller i fast parforhold, red.) viser, at 47 % af kvinderne og 11 % af deres mænd har ufrivillig vandladning (er inkontinente, red.).

Undersøgelsen peger på, at danske par generelt er gode til at tale sammen om sygdomme og lidelser – kun 11 % af undersøgelsens deltagere fortæller, at de har svært ved, eller slet ikke taler om sygdom generelt. Så er tallet helt oppe på 36 %, der har svært ved eller slet ikke taler med partneren om ufrivillig vandladning. Heraf fortæller 49 % af kvinderne med inkontinente mænd, at de ikke taler om det, fordi de finder det for pinligt eller privat.

Tabuisering medfører mangel på hjælp og behandling
Et af undersøgelsens spørgsmål gik på, hvilken hjælp man vil søge, hvis man skulle opleve problemer med ufrivillig vandladning. Hertil svarer 98 %, at de ville gå til deres praktiserende læge.

Men ’sandheden’ er en anden, for ud af de, der rent faktisk har inkontinensproblemer, er det kun 33 %, der har besøgt lægen, mens 22 % har fundet hjælp på internettet. 48 % har slet ikke har søgt hjælp eller behandling, på trods af, at næsten halvdelen har haft problemet i mere end to år! Der er altså en kæmpe tabu-barriere, der er skyld i, at inkontinente ikke får hjælp og behandling. På den baggrund er det kun 43 % af de ramte mænd i undersøgelsen, der er påbegyndt behandling. Og på spørgsmålet, om der generelt er nok hjælp til at håndtere ufrivillig vandladning, svarer hele 55 % ”ved ikke”, mens hver 3. ikke mener, at der er nok opmærksomhed omkring problemet.

Mens det måske er lettere for kvinder at beskytte sig mod ufrivillig vandladning, når de allerede er bekendte med hygiejnebind, så går langt de fleste mænd uden beskyttelse.

77 % svarer således, at de ikke bruger nogen form for hjælpemidler, mens 4 % af mændene bruger almindelige hygiejnebind lavet til kvinder og 5 % bruger andre former for beskyttelse – som fx at lægge toiletpapir i underbukserne.