TVT-operation – er det rigtigt for mig?

Jeg har været henvist af min læge til udredning for en eventuel TVT-operation. Jeg har været til udredning på Frederiksberg Hospital, blev henvist til behandling på Herlev Hospital i december 2012. Derefter var jeg igennem de samme udredningsprøver som Frederiksberg Hospital havde foretaget.

Jeg spurgte, om de ikke kunne bruge prøverne fra Frederiksberg Hospital, men fik at vide, at de ville have deres egne prøver. Herlev Hospitals afdeling fortalte, at de selv skulle tage ansvar for prøverne, hvilket betød, at der gik umådelig lang tid, inden jeg kunne få en eventuel operation. Det betød så, at jeg fik lange ventetider, og på et tidspunkt var der 6 uger imellem samtalerne, og da jeg spurgte, hvornår en eventuel samtale om TVT-operation kunne finde sted, kunne de først love, at det kunne blive omkring 1. juli 2013. Derefter spurgte jeg, om ikke jeg kunne søge om privathospital, men fik nej. Jeg talte med Anne Swartz på Regionernes Enhed for Sygehusudvalg, hvor jeg fik besked på, at det var umuligt, da der kun kunne henvises til privathospital, hvis jeg selv betalte for behandlingen. På det tidspunkt fik jeg en nedtur, og det var umuligt for mig at komme igennem et videre forløb. Jeg var syg og måtte holde pause.

Senere talte jeg igen med min læge. Han henviste mig denne gang til Hvidovre Hospital. Her gentog hele udredningsforløbet sig, og den 24. oktober havde jeg en samtale med læge Hans Thyesen, som fortalte mig, at chancen for helbredelse lå på omkring 68 %. Nu læser jeg nogle artikler fra foreningens artikeldatabase, at chancen for helbredelse ligger på 98 %. Jeg synes, at min sidste samtale med lægen på Hvidovre var meget negativ, hvorefter jeg valgte at takke nej. Jeg har ikke opgivet, og har nu konsulteret min gynækolog, som har henvist mig Herlev Hospital igen, da hun siger, der er basis for at få gjort noget ved min inkontinens. Nu venter jeg på at komme i gang med et forløb igen så jeg også kan få behandling.

Svar

Vi desværre ikke mulighed for at gå ind i de behandlingsforløb, der bliver udført på landets hospitaler. Vi er enige i, at det er et både langvarigt og uhensigtsmæssigt forløb, du som patient har gennemgået.

Med hensyn til behandling på et privathospital, har man efter 2 måneders ventetid på en operation i det offentlige krav på at blive omvisiteret til en anden afdeling med kortere ventetid. Er der en aftale med et privathospital i det område, hvor man bliver behandlet, er det selvfølgelig også en mulighed. Regionens personale (Regionernes Enhed for Sygehusudvalg) kan oplyse, om der foreligger en aftale indgået med et privathospital.

Som du har anført i dit indlæg, lyder det, som om der med den nye henvisning kommer en afklaring på din behandling.

Med venlig hilsen

Susanne Axelsen
Formand for Kontinensforeningen