Nekrolog

TorstenS

Overlæge Torsten Sørensen 28. august 1943 – 25. marts 2014

En stor kapacitet indenfor dansk urogynækologi er afgået ved døden.

Torsten Sørensen var frem til sin pludselige død en frontkæmper for urogynækologi i Danmark. Det var det område, der interesserede ham allermest i hans lægeliv.

Torsten var blandt andet med til at stifte Dansk Urogynækologisk Selskab (DUGS) i 2005 og var medlem af bestyrelsen i flere år. Torsten var efter at være trådt ud af bestyrelsen i DUGS altid dirigent på den årlige generalforsamling, da ingen i Danmark kunne vedtægterne bedre end ham. Han havde jo selv lavet dem.

Torsten var i 28 år ansat som overlæge på Kolding Sygehus. Han gik på pension herfra i 2008.

Men pensioneringen betød ikke, at Torsten holdt op med at arbejde for dansk urogynækologi. Han arbejdede videre med området både på det organisatoriske og det faglige plan.

Fra 2010 til 2013 var Torsten præsident for Kontinensforeningen og ydede her sammen med den øvrige bestyrelse en stor indsats for at aftabuisere inkontinens i Danmark.

Den historiske interesse og viden var stor. Især medicinsk historie optog Torsten, og på meget underholdende vis kunne han altid annektere med den historiske vinkel på en behandlingsmåde eller en ny udvikling indenfor faget. Når vi troede, der var sket noget nyt og epokegørende indenfor inkontinens eller prolaps, kunne Torsten ofte fortælle os, at det var så sandelig beskrevet tidligere – bare i en lidt anden form.

Kollegaerne har ikke tal på, hvor mange historiske quizzer, Torsten har forfattet til blandt andet Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi’s blad, og deltagerne fik altid ekstra information med, når svarene blev afsløret.

Torsten fungerede i mange år – også efter sin pensionering – som underviser på Jordemoderskolen i Esbjerg, som censor inden for gynækologi og obstetrik på medicinstudiet, holdt mange foredrag om blandt andet medicinsk humor samt var ambassadør for Koldinghus og Kolding.

Vi er mange, der gennem tiden har nydt at være i selskab med Torsten – både i faglige og i mere uformelle sammenhænge. Han vil blive savnet i vide kredse.

På vegne af Kontinensforeningen

Susanne Axelsen, formand