Foredragsholderens dilemma

speaker

Hvad gør man, når man er på farten og skal slås med afføringsinkontinens?

Spørgsmål og svar

Kære Kontinensforeningen

Jeg er laktoseintolerant, og fik (omsider) stillet ‘diagnosen’ for 2-3 år siden – i en alder af 50 år! På det tidspunkt havde jeg løs afføring – med masser af luft – 12-15 gange om dagen og med højst 1 minuts varsel – hvilket begrænsede min aktionsradius betragteligt.

Efter at have fået diagnosen laktoloseoverfølsom, gik der kun nogle få dage på mælkefri kost, så var jeg næsten ‘normal’ – kun 2-3 gange afføring om dagen. Det var som at blive genfødt! Dog håber jeg stærkt på, at nedbringe mine toiletbesøg endnu mere.

Sagen der den, at jeg har et arbejde, hvor jeg ofte tager til kongresser rundt i verden. Jeg kan af repræsentative årsager (fællesfrokoster og middage) ikke altid udelukkende leve af den specialkost, som jeg har taget med i kufferten (hjemmebagt brød, knækbrød, nødder, tørret frugt etc.).

Der er i uhyggeligt mange fødevarer ’skjult’ mælk, og for mit vedkommende er det fatalt: – Der går 3-8 timer, hvorefter jeg får en fuldstændig ukontrollabel, eksplosionsagtig afføring – ikke specielt godt midt i et foredrag!

Jeg har forsøgt at reducere skaderne ved at gå med store maxi bind, når jeg skal holde et foredrag, men det er desværre ikke tilstrækkeligt.

Kender I et produkt, som jeg ville kunne bruge i denne sammenhæng.  Ellers må jeg se i øjnene, at det er slut med at rejse…

De bedste hilsner

Foredragsholderen

Kære foredragsholder

Det ville være synd og skam, hvis du skulle opgive dit job – det er jo utrolig spændende at rejse rundt og holde foredrag. Det er meget vigtigt at få sat inkontinens på dagsordenen dels i samfundet generelt (at få brudt tabuet), dels hos de praktiserende læger, som virkelig bør tage inkontinenssymptomer alvorligt og udrede problemet. Jeg vil anbefale dig i første omgang hurtigt at tage kontakt til specialsygeplejerske Gerd Johnsen. Her kan du få kompetent rådgivning til at få en idé om, hvordan du sammen med din læge kan komme til den helt rigtige specialist, så en grundig udredning kan startes. Gerd Johnsens telefonnummer finder du bagest i K-Nyt på rådgivningssiden under ’Specialklinikker’. Du får tillige den informationspakke, foreningen har til voksne med afføringsinkontinens tilsendt som ønsket.

De venligste hilsener

Kontinensforeningen

Kære Kontinensforening

Mange tak for det hurtige og informative svar. Jeg vil straks tage kontakt til specialsygeplejerske Gerd Johnsen – og jeg glæder mig til at modtage foreningens informationspakke.

Jeg tror nok, at min egen læge fik sig en aha-oplevelse, da jeg af en speciallæge i mave/tarmsygdomme fik at vide, at alle mine mærkelige symptomer kunne forklares med noget så banalt som MÆLK.

Min læge – som jeg har fuld tillid til – havde nemlig over de senere år ordineret gentagne behandlinger for svamp, haft overvejelser om hormonbehandling for mine hedeture, taget blodprøver for udredning af gentagne og vedblivende influenzalignende symptomer (hovedpine, ledsmerter og let forhøjet temperatur) og henvist til kikkertundersøgelse af tarm for diarré – og så skulle det vise sig, at alt mit ubehag forsvandt faktisk som dug for solen efter nogle få uger UDEN MÆLKEPRODUKTER!!!

Mange hilsener

Forhåbentlig fortsat foredragsholder