Brev fra et medlem, der bruger kateter

catheter

Af et medlem hos Kontinensforeningen
September 2013

Kære Producenter – her er lidt at tage fat på!
Jeg har igennem 8-10 år været kateterbruger, idet jeg er helt afhængig af dette hjælpemiddel for at kunne tømme min blære. Derfor har jeg også gennem årene prøvet et utal af forskellige katetre.

Jeg har brugt Speedy-Cat compakt i mange år, og i lige så mange år har jeg lidt af blærebetændelser – ca. 8 om året – som er blevet behandlet med antihistamin. Jeg er nu resistent overfor penicillin.

Da væsken i Speedy-Cat compakt svier enormt, har jeg måttet skylle katetrene under den kolde hane før brug. Da jeg godt kan lide at rejse, er jeg ærgerlig over ikke at kunne bruge de små handy Speedy-cat, der fylder meget lidt.

Jeg er nu gået over til kateteret Lofric Sense, som er sterilt pakket. Dem tåler jeg fint og har langt færre blærebetændelser og tager nu ingen antihistamin mere.

Jeg er i tvivl om det postevand, der anbefales til at bløde de tørre kateteret op (for dem har jeg også prøve), i virkeligheden skal være sterilt vand. Hvis dette er tilfældet, burde det stå som anbefaling på pakningerne.

Jeg har faktisk forsøgt at få de forskellige firmaer i tale om mine problemer, men jeg oplever, at de personer, jeg har talt med, har haft mere travlt med at forsvare deres produkt end at gå ind i en konstruktiv dialog med mig som bruger.