momandbaby

Af Bent Brandt Hansen, Overlæge, Gyn.Obs. Klinik, Gentofte Hospital
Kilde: KontinensNyt 3, 2010, s. 17-18

Download hele artiklen

32 % – 64 % kvinder erkender urininkontinens i forbindelse med graviditet og fødsel
Urininkontinens er en tilstand, som mange forbinder med dét at være midaldrende eller ældre. Sandheden er, at urininkontinens også forekommer i yngre aldersgrupper! Specielt yngre kvinder er udsatte i forbindelse med graviditet og fødsel.

Hyppigheden af urininkontinens under graviditet varierer i forskellige videnskabelige undersøgelser. Hyppigheden afhænger bl.a. af, hvordan den konkrete undersøgelse er tilrettelagt. Har man anvendt spørgeskema? Hvordan har spørgeskemaerne været udformet? Er der tale om interview, eller er skemaet udfyldt af personen selv? Er mængden af lækket urin målt? Har temaet alene været anstrengelsesudløst urininkontinens eller har undersøgelsen involveret andre former for urininkontinens?

Et sted mellem 32 % og 64 % gravide kvinder erkender urininkontinens i forbindelse med graviditet og fødsel. Anstrengelsesudløst urininkontinens udgør hyppigste type. Med anstrengelsesudløst urininkontinens (også kaldet stress urininkontinens) menes en eller grad af urinlæk i forbindelse med fysisk anstrengelse. Generelt øges hyppigheden af urininkontinens og mængden af urinlækage efterhånden som graviditeten udvikler sig. Ligeledes øges hyppigheden af urininkontinens med antallet af graviditeter, som den enkelte kvinde har gennemført.

Årsagen
Årsagen til urininkontinens under graviditet er uafklaret, men skyldes formentlig en kombination af et øget tryk på blæren, samt den påvirkning graviditeten i sig selv har på de nedre urinveje.

Efter en fødsel falder hyppigheden af urininkontinens. Eller problemet ophører. Ofte – men ikke altid! Visse forhold kan ligefrem øge risikoen for fortsat inkontinens i månederne og årene efter en fødsel. Det gælder for eksempel en naturlig fødsel i forhold til et kejsersnit. Et kejsersnit rummer til gengæld andre risici såsom kirurgiske komplikationer og en øget risiko for foreliggende moderkage og bristning af livmoderen ved eventuelle efterfølgende fødsler. Selv efter fødsel ved kejsersnit foreligger en øget risiko for urininkontinens i forhold til kvinder, der aldrig har født. Efter 50-års alderen ses ingen statistisk forskel på, om kvinden har født naturligt eller ved kejsersnit i forhold til risikoen for at blive urininkontinent. Dette er formentlig et udtryk for at andre risikofaktorer i denne aldersgruppe har en større betydning.

Andre faktorer
Andre faktorer under fødslen, der kan have indflydelse på forekomsten af inkontinens efter en fødsel, er anvendelse af sugekop eller tang, klip i mellemkødet og barnets fødselsvægt. Den præcise betydning heraf er uafklaret.

I en undersøgelse foretaget på Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling på Glostrup Hospital har vi forsøgt at vurdere betydningen af den første fødsel på hyppigheden af urininkontinens. I en spørgeskemaundersøgelse sammenlignede vi hyppigheden af urininkontinens ét år efter fødslen hos 1.012 førstegangsfødende kvinder med hyppigheden hos 3.000 kvinder, der aldrig havde født. Undersøgelsen viste, at 17 % kvinder, som aldrig havde født, erkendte urininkontinens! Blandt førstegangsfødende kvinder ét år efter fødslen var antallet endnu større, nemlig 29 %. Korrigeret for forskelligheder de to grupper imellem var den beregnede risiko for urininkontinens hele 2½ gange større hos kvinder, der havde født. Stressinkontinens var hyppigste inkontinenstype i begge grupper.

Der er fortsat mange uafklarede aspekter mht. sammenhængen mellem graviditet, fødsel og urininkontinens. Efter min mening, er der specielt brug for at afklare hvilke konkrete faktorer omkring en fødsel, der indvirker på forekomsten af inkontinens. Med en sådan afklaring får vi måske muligheden for at håndtere fødslerne på en måde, så man kan nedsætte risikoen, for at kvinder fremover får urininkontinens.

Om forfatteren

BentBrandtHansen

Bent Brandt Hansen
Overlæge, Gyn.Obs. Klinik, Gentofte Hospital.