Artikel om behandling af inkontinens hos ældre i Ugeskrift for Læger

3776546

I K-Nyt nr. 1 2013 bragte vi artiklen ‘Alderdomssymptomer og behandling af inkontinens hos ældre’ af professor, overlæge, dr. med. Steen Walter og reservelæge Julie Strauss Wandall Barkov. Nu er artiklen også kommet i Ugeskrift for Læger.

Hvis du endnu ikke har læst artiklen, finder du K-Nyt nr. 1 2013 her.