Stress og vandladningsproblemer

Hvorfor ser man ingen steder noget om at vandladningsproblemer (at have fornemmelsen af at skulle af med vandet hele tiden) kan være en følge af stress. Under en sundhedscheck samtale ved en kvindelig læge på Odense Universitetshospital, fik jeg at vide jeg havde stress, men forbandt det ikke med mine vandladningsproblemer. Min egen læge, som jeg derefter skiftede ud, så heller ikke nogen forbindelse. Hun svarede blot at “det kan være farligt” at have ondt i brystkassen. Begyndte så at tale højt om min stress, hvorefter et familiemedlem svarede at han vidste at det kunne give vandladningsproblemer. Ganske rigtigt. Da jeg slap tøjlerne til tillidserhverv, som jeg godt var klar over var årsagen til min stress, forsvandt problemet som dug for solen. Symptombehandlingen er derfor ikke betinget af produkter fra medicinalindustrien. Men det er måske ikke så populært at komme ud med?

Svar

Tak for dit indlæg og nyttige informationer til andre i samme situation.

Som patientforening rådgiver vi altid medlemmerne om, at så snart der opstår inkontinensproblemer, er det vigtigt at få hele baggrunden, når man taler med sin læge. På den måde har lægen en god baggrund, når selve udredningen/undersøgelsen foretages. Det er altså vigtigt at patienten selv fortæller alle de omstændigheder, der kan tænkes at ligge til grund for, at inkontinensproblemerne er opstået.

Kontinensforeningen har ofte i medlems- og temabladet K-Nyt gjort opmærksom på, at en af de mange grunde, der kan være til at blæren og tarmen ikke fungerer normalt, blandt andet kan afhjælpes ved livsstilsændringer.

En stresset tilværelse medfører ofte uhensigtsmæssige spise-, drikke- og toiletmønstre – hvis man ikke kan gå på toilettet midt i et møde, et foredrag m.v. – eller fx i længere tid ad gangen opholder sig steder, hvor der ikke er toiletmuligheder. Disse omstændigheder kan være en af årsagerne til, at der kan optræde inkontinenssymptomer.

Når først man selv er klar over dette – og meget gerne også via sin læge bliver gjort opmærksom på det, kan man forsøge at ændre på disse eksterne faktorer og se, om det kan medvirke til, at blive en begyndende inkontinens kvit.

Men det er vigtigt, at man via et lægebesøg også bliver undersøgt grundigt for at udelukke andre grunde til de opståede inkontinensgener.

Du kan læse flere gode råd om, hvordan du som patient får det bedste ud af et lægebesøg.