ProAct-balloner til behandling af stressinkontinens hos mænd

18457509-21856212-thumbnail

Af Jørgen Nordling, Professor, dr.med. og Nis Nørgård, Overlæge, Urologisk afdeling, Herlev Hospital
Kilde: KontinensNyt 3, 2009, s. 20

Download hele artiklen

Stressinkontinens skyldes næsten altid følger efter prostata operationer. Med det hastigt stigende antal radikale prostatektomier i Danmark er også antallet af patienter med behov for operativ behandling af stress-inkontinens kraftigt stigende. Den traditionelle behandling med artificiel sphincter (kunstig lukkemuskel) er forholdsvis dyr, og mange ældre mænd har svært ved at betjene pumpen. Herudover er komplikationer i form af erosion eller infektion vanskelige at behandle og gør ofte implantation af en ny artificiel sphincter umulig. Indsprøjtning af diverse materialer som kollagen og silicone i sfinkterområdet har ikke givet tilfredsstillende resultater. Et nyt princip til kompression af urethra er ProAct-balloner.

Ballonerne anbringes ved siden af urethra over bækkenbunden og kan derfor komprimere urethra udefra og derved bedre lukkemekanismen. Selve operationen er forholdsvis simpel. Gennem en 0,5 cm incision på overgangen mellem scrotum og perineum på højre og venstre side indføres en trokar gennem bækkenbunden langs med urethra. Spidsen placeres ved siden af urethra ved apex prostatae hos mænd med prostata og mellem blæren og bækkenbunden hos mænd efter radikal prostatektomi. Placeringen sikres med gennemlysning og rektal ultralyd. Igennem trokaren indføres ProAct-ballonen, der via en 12-14 cm lang silicone tubing med en påfyldningsstuds fyldes med 1 ml. væske. I begyndelsen anbragte vi ballonerne posterolateralt for urethra, men de sidste år har vi forsøgt at anbringe dem anterolateralt, så ramus inferior ossis pubis kan virke som væg bag ballonen. Tubing og påfyldningsstudsen lægges i en tildannet kanal bag på scrotum, så man nemt kan fylde eller tømme ballonerne i ambulatoriet . Efter 1 måned fyldes ballonerne med 1-2 ml af gangen indtil, der er tilfredsstillende kontinens. Hver ballon kan maksimalt rumme 8 ml. Vi har siden 2003 opereret 62 patienter med oplægning af ProAct balloner for stress- inkontinens. Patienternes alder var 52 år til 83 år. Årsagerne til urininkontinens var hos 21 operation for benign prostatahyperplasi, 35 radikal prostatektomi, 3 TUR-P for cancer prostata, 2 neuromuskulær dysfunktion på grund af medfødt rygmarvsbrok hos 1 og traumatisk paraplegi hos en og endelig tidligere urethraruptur på grund af traume hos den sidste. Patienterne havde tidligere fået i alt 17 behandlinger med Macroplastique, 4 havde haft artificiel sphincter og 1 en Gy-ring. Ballonerne efterfyldtes i gennemsnit 5,2 gange (spændvidde 0-14) med i gennemsnit 5,8 ml. (spændvidde 1-13). Patienterne er fulgt i gennemsnit 15 måneder (spændvidde 4-48) efter implantationen. Bleforbruget var i gennemsnit 2,5 bleer per døgn (spændvidde 0-26) før, og faldt til 0,9 (spændvidde 0-26) efter implantationen. Urintabet ved 24-timer blevejningstest var i gennemsnit 643 gram før og 209 gram efter.

Af de 18 patienter, der ikke var helt tilfredse, har 13 fået artificiel sphincter indopereret med god effekt hos de 12. Tre venter på indoperation af 3. ballon. En venter på reoperation for punkteret ballon, og en er det ikke muligt at gøre mere for på grund af alder og stråleforandringer efter strålebehandling for cancer. Af komplikationer har vi haft 5 med infektion, 3 bilateralt og 2 kun på den ene side. Hos 2 patienter er ballonerne blevet utætte, i 5 tilfælde er ballonen disloceret under bækkenbunden og i 2 tilfælde ind i blæren. I tilfælde af komplikation er det meget let at fjerne ballonen i ambulatoriet i lokal bedøvelse.