Indtryk fra årsmødet hos DUGS 2014

DUGSmeeting

Den 10. januar holdt Dansk Urogynækologisk Selskab DUGS årsmøde på Aarhus Universitetshospital, Skejby med efterfølgende generalforsamling. Dagsorden findes blandt de tidligere nyheder i denne digitale opslagstavle.

Kontinensforeningen, der er medlem af DUGS, var også i år repræsenteret ved årsmødet.

Formand Susanne Axelsen holdt et oplæg om ’Prolaps guideline’, næstformand Ulla Dues indlæg havde titlen ’Stressinkontinens og fysioterapi – klinisk retningslinje’ og bestyrelsesmedlem Margrethe Foss Hansens indlæg havde overskriften ’Forandringer inden for den kirurgiske behandling af urininkontinens’ – derudover var tidligere bestyrelsesmedlem Mette Bing mødeleder i kraft af sin formandspost for DUGS.

Derudover var der spændende foredrag af specialister fra hele landet om DugaBase v/overlæge Ulla Darling, Stamceller i urogynækologien v/overlæge Søren Gräs, ph.d. afhandling v/læge Rikke Guldberg, Hudsygdomme i vulva v/overlæge Mette Meinert, Sexologi og urogynækologi v/fysioterapeut Catrine Stenz.

De mange interessante frie foredrag var programsat som følger:

  • Subjective outcome following posterior colporrhaphy – a long-term follow-up v/Grit Jensen
  • Subjective and objective results of anterior vaginal wall repair v/C. H. Buch
  • Resultaterne efter operation af recidiv prolaps med indsættelse af Prolift-mesh v/L. W. Gustafson
  • Procedure- og materialevalg ved urininkontinensoperationer i Danmark, 2010-2011 v/Lisbeth Drejer
  • Subtotal (SAH) versus Total (TAH) Abdominal Hysterectomy v/L. L. Andersen og med et sjældent og unikt eksempel fra hverdagen i klinikken, rundede Allan Ryhammer af med en patienthistorie med titlen Anteriort deflekteret urinstråle – udredning og behandling

Årsmødets gæstespeaker, professor Anthony Smith, kom fra Manchester i England. Han hold et levende indlæg om ’Native tissue repair in POP surgery’ krydret med sin passion for det gynækologiske arbejde i felten i små, fattige afrikanske stater.

Glædeligt var det også at se, at rigtig mange både etablerede og firmaer havde taget turen til Skejby. Alle bød de på interessante stande, hvorfra der blev ført livlige samtaler og demonstreret nye produkter.

I år igen var det en oplevelse at være deltage i årsmødet. Man bliver klog og glad, når man ser og hører så mange ildsjæle tale om deres daglige arbejde.

Et medlemskab af DUGS kan varmt anbefales til alle, der har faglig interesse i urogynækologi. Kontingentet er på 100 kr. årligt. Følg med på www.dugs.dk, måske udbyder de lige det kursus, som du gik og ventede på!