,

Hjælpemidler for afføringsinkontinens

bledemonstration

Af tekstforfatter Jesper Bo Bojesen for Abena A/S
Revideret af redaktionssekretær Aase Randstoft, Kontinensforeningen
Kilde: KontinensNyt 1, 2009, s. 7-8

Download hele artiklen

Problemerne med afføringsinkontinens er kraftigt undervurderede, og der er behov for effektive løsninger
Mere end halvandet års arbejde har det taget at teste og udvikle et nyt hjælpemiddel til afføringsinkontinente patienter. Udvikling og test af produktet har involveret brugere og plejepersonale over det meste af landet, og det nye produkt er nu klar til at blive introduceret.

Undersøgelser viser, at op imod 50 % af brugerne på en række danske plejehjem har behov for inkontinensprodukter, der er specielt rettet mod afføringsinkontinens. ’Man har i mange tilfælde været nødsaget til at anvende bleprodukter, der er beregnet til urininkontinens, men denne type produkter yder imidlertid ikke den nødvendige beskyttelse mod lækage, når det gælder afføring’ udtaler produktchef Lars Neertoft.

Der er i øjeblikket øget fokus på ernæring, og det betyder, at sondeernæring nu bruges i stigende omfang, ikke alene på sygehusene, men også på plejehjem og i hjemmesygeplejen. Det er med til at tydeliggøre behovet for gennemtænkte løsninger til afhjælpning af afføringsinkontinens.

En bunden opgave
Der stilles særlige krav til et produkt, der skal afhjælpe problemer med afføringsinkontinens. Bleen skal både kunne optage og fastholde varierende mængder, der i mange tilfælde bliver tilført under stort tryk. Derfor er det nye produkt kendetegnet af store, langsgående barrierer med indbyggede elastikker, der kan fastholde afføringen i rummelige lommer på begge sider af bleen.

Mange ideer
Projektet med det ny produkt begyndte helt forfra, og der kom derfor mange utraditionelle ideer på bordet, da udviklingen blev sat i gang for halvandet år siden. Udgangspunktet var at skabe et produkt, der kan yde en effektiv lækagebeskyttelse, og som kan nemt kan anvendes i det daglige uden for store omkostninger.

Kravene til det nye produkt
Indledningsvist blev der opstillet en række krav, som det nye specialprodukt skulle opfylde, for at kunne fungere som en universel løsning ved afføringsinkontinens. Kriterierne er, at brugen af det nye produkt skal understøtte den enkelte persons værdighed, og bleen skal være komfortabel og sikker. Det blev besluttet ikke at tilføre lugtdæmpende stoffer, da der ikke findes stoffer, der virkelig effektivt fjerner lugt af afføring. Den bedste metode til at undgå lugtgener er at skifte bleen, så snart der er behov for det. Dette vil samtidig sikre brugeren mod hudproblemer. Den nye ble skal også være let at håndtere for plejepersonale og kræve mindst mulig arbejdsindsats, både i forbindelse med skift, løft og overvågning.

Bleer til afføringsinkontinens skal skiftes ofte. Det blev derfor et yderligere krav, at det ny produkt skulle kunne fremstilles til en fornuftig stykpris. Det nye produkt er udviklet til moderat til svær afføringsinkontinens, og bleen er derfor forsynet med en relativt stor overflade og en ny form for barrieresystem. Dette betyder, at risikoen for læk uden for bleen begrænses mest muligt.

Omfattende testprogram
Da bleens udformning var fastlagt, blev der fremstillet et stort antal prøver, som blev testet på en intensivafdeling, fordi patienterne her overvåges konstant. Testen skulle blandt andet afklare, om bleen kunne anvendes ved store mængder afføring. Det skulle vise sig, om de indbyggede barrierer og opsamlingslommer virkede efter hensigten, og om de også fungerede ved meget tunge brugere, der måske kunne presse bleen sammen, når de var sengeliggende.

Testbleen fungerede næsten upåklageligt, og at man undgik større udsivninger, som tidligere havde været et problem på afdelingen. Sygeplejerskernes erfaringer blev rapporteret systematisk til et spørgeskema, og der blev efterfølgende gennemført en grundig interviewrunde blandt personalet.

Det færdige produkt
Der blev herefter fremstillet et større antal af de nye bleer til en mere omfattende test. Kontinenssygeplejersker samarbejdede med lokale kontaktpersoner om testen, der blev gennemført på en større og mere sammensat gruppe af patienter. Der var tale om en gruppe på ca. 50 brugere, fordelt mellem fysisk aktive, siddende og sengeliggende. Testen var meget vellykket, og den resulterede efterfølgende blot i nogle få, mindre ændringer og justeringer.

I øjeblikket gennemføres en afsluttende test i 10 lande verden over, og i Danmark bliver bleen introduceret i første kvartal af 2009.

Et udbredt problem
Det statistiske materiale i Danmark omkring afføringsinkontinens er mangelfuldt, men tal fra Storbritannien indikerer, at omkring 4% af befolkningen lider af manglende kontrol over tømning af tarmen. Overført til danske forhold betyder det, at omkring 200.000 danskere lider af problemet. Omkring 10% af kvinder oplever problemer i forbindelse med graviditet og fødsel.

Årsagerne til afføringsinkontinens kan være mange og sammensatte, som fx kostsammensætning, manglende motion, forstoppelse, neurologiske sygdomme, cancer eller følger efter kirurgiske indgreb (stråleskader). Endelig kan problemet også skyldes svækkelse af nerver og muskulatur som følge af alderdom. For de afføringsinkontinente patienter er problemet især lugt og hudreaktioner.