Tag Archive for: børn

Som spejder kan man tage forskellige mærker. Men nu er det sejeste kommet på banen: ”Den våde sovepose”. Mærket er lavet for at aftabuisere sengevædning og fjerne den skam, der ofte følger disse børn og unge.

I Danmark er der omkring 50.000 børn og unge, der tisser i sengen i løbet af natten. En del af disse børn og unge er spejdere. En del af dem tager ikke med på de spændende ture som grupperne arrangerer, fordi der fortsat er et stort tabu omkring det at tisse i sengen.

Det er spejdermærker som ” En god kammerat”, ”Hvem er jeg” og ”Konfliktløser”, men der er ikke et mærke som dette, hvor man tør tale om årsagerne til sengevædning og de følelser, der er forbundet hermed. For mange er det skamfuldt og tabubelagt.

Vær med til at knække tabuet! Uvidenhed om grunde til ufrivillig vandladning er et problem. Få viden om emnet, og vær den gode kammerat, der hjælper dem, som har dette problem, og ikke tør tage på tur.

Kontakt:

Martin Nanni
Gr.leder i 1.sønderbro DDS
marnni@hotmail.com
3055092

Han kommer gerne ud til jer som gruppe, hvis I har lyst til at høre om det!

Opslag fra Region Midtjylland:

Kære forældre til børn mellem 4 og 14 år. Lider dit barn af forstoppelse og afføringsuheld? Så kan du måske hjælpe Luise og Signe med at blive klogere på behandlingen af denne lidelse blandt børn.

Vi mangler stadig deltagere til et studie om behandling af børn med afføringsinkontinens, der er en hyppig lidelse blandt børn og kan være psykisk invaliderende.

– Forstoppelse og afføringsuheld er en udbredt problematik hos børn i børnehave- og skolealderen. Den nuværende standardbehandling med afføringsmidler som fx movicol, er desværre ikke effektiv nok hos alle. Derfor ønsker vi at undersøge, om man kan forbedre behandlingen ved at bruge daglige skylninger med vand i endetarmen. Skylningerne er lette at udføre og kan gøres derhjemme af barnet selv eller med
hjælp fra forældrene, forklarer overlæge Luise Borch.

Luise og Signe søger børn, som har mindst ét uheld med afføring om ugen, opfylder ét andet kriterie for forstoppelse, og som ikke har haft tilstrækkelig effekt af mindst 2 måneders behandling med afføringsmiddel.

Forskningsprojektet gennemføres i samarbejde mellem Børne- og Ungeafdelingerne på Aarhus Universitetshospital, Aalborg Universitetshospital, Regionshospitalet Randers, og Regionshospitalet Gødstrup.

Vil du høre mere om deltagelse i projektet, så send en mail til forskningsårsstuderende Signe Øbo Larsen på sielrs@rm.dk

Sparringspartnere søges, til etablering af interessefællesskab omkring børn med inkontinens

Mit navn er Thomas Lundsgaard. Jeg er fungerende dagtilbudspædagog, med over 20 års praksiserfaring, samt en videreuddannelse som cand.pæd. i pædagogisk sociologi. Min interesse  for inkontinens i dagtilbud kommer dels fra mit mangeårige professionelle arbejde med børn i dagtilbud, i et både praktisk og videnskabeligt perspektiv, men også med personlige erfaringer som pårørende. Jeg har altid været optaget af, hvorfor inkontinens er nærværende i samtlige dagtilbud i Danmark hver dag, men samtidigt underligt fraværende som pædagogisk emne.

Igennem mange år har jeg iagttaget inkontinens i børnehavens hverdagspraksis, og som alle andre professionelle har jeg søgt at hjælpe både børn og forældre, primært ved at strukturere toiletvanerne for barnet og rådgive forældrene om yderligere muligheder for hjælp. Den hjælp vi som pædagoger oftest henviser til, er hjemmets egen læge, eller kommunens sundhedsplejersker.

Vi ved at omkring 10% af en årgang vil opleve problemer omkring inkontinens i dagtilbudsalderen.
Men set fra dagtilbuddenes synsvinkel, er der i dag ikke nogen særlig struktureret viden onkring, hvordan vi understøtter børn og familier i det daglige arbejde. Herudover er der heller ikke nogen struktureret opsamling, af de erfaringer dagtilbudspersonale gør sig, med at understøtte indsatsen omkring inkontinente børn. Dette har overbevist mig om, at vi med fordel kunne supplere børneklinikkernes og kontinensforeningens arbejde, ved at se på viden om inkontinens ud fra andre perspektiver end de medicinske. Modsat den indsats der er indenfor de pædagogiske felter, omkring sprog, motorik og læreplaner, er der ikke nogen særlig opsamling af viden omkring inkontinens, som heller ikke udgør noget selvstændig emne på pædagoguddannelserne. Ligesom mange pårørende vil kunne genkende, kommer inkontinens i dagtilbud let til at være tabubelagt. Mange forældres oplevelser er ofte, at de er de første der oplever inkontinens, og at de står alene med problemstillingen.

Jeg ser derfor muligheder i at styrke viden om inkontinens hos de fagprofessionelle i dagtilbud, samt at påbegynde strukturerede undersøgelser af, hvordan de fagprofessionelle arbejder med renlighed i dagtilbud? Hvilke iagttagelser gør de sig omkring forholdet mellem børns begyndende renlighed og inkontinens. Hvilke iagttagelser gør de sig af renlighed og inkontinens, i samspil med de pædagogiske og psykologiske perspektiver omkring børns udvikling?

Min intention er derfor at pågynde et mere konkret pilotprojekt, omkring vidensdeling og vidensopsamling i tilknytning til dagtilbudsområdet, gerne organiseret i en form for netværk. Til det brug søger jeg nu sparringspartnere der har en interesse for dette felt. Det kan være I er igang med noget tilsvarende, eller måske har gjort jer tanker og erfaringer, som man ønsker at dele. Intet er for stort eller småt i første omgang, så hold jer ikke tilbage med at kontakte mig.

På forhånd tak

Med Venlig Hilsen

Thomas Lundsgaard
Pædagog, Cand. Pæd.
Erosvej 12, 7100 Vejle

thl7100@gmail.com

 

Kontinensforeningen indbyder medlemmer til gratis webinar og online spørgetime om børn og inkontinens:

Onsdag den 25. august kl. 17.00 til 18.00.

Oplægsholder Laila Thomsen er uddannet uroterapeut og sundhedsplejerske, og hun arbejder til daglig som sundhedsplejerske i Aarhus Kommune, hvor hun arbejder med børn med inkontinens.

Laila vil fortælle om årsagerne til inkontinens hos børn, samt hvornår og hvor man som forældre/ pædagog/ lærer kan få hjælp, så man bedst muligt kan hjælpe et barn med inkontinens. Laila tager også imod spørgsmål fra deltagerne.

Tilmelding til webinaret/ spørgetimen skal ske via dette link inden 20. august.

Link til Zoom sendes ud dagen før.

Kontinensforeningen indbyder medlemmer til gratis webinar og online spørgetime om børn og inkontinens:

Onsdag den 25. august kl. 17.00 til 18.00.

Oplægsholder Laila Thomsen er uddannet uroterapeut og sundhedsplejerske, og hun arbejder til daglig som sundhedsplejerske i Aarhus Kommune, hvor hun arbejder med børn med inkontinens.

Laila vil fortælle om årsagerne til inkontinens hos børn, samt hvornår og hvor man som forældre/ pædagog/ lærer kan få hjælp, så man bedst muligt kan hjælpe et barn med inkontinens. Laila tager også imod spørgsmål fra deltagerne.

Tilmelding til webinaret/ spørgetimen skal ske via dette link inden 20. august.

Link til Zoom sendes ud dagen før.