Tag Archive for: inkontinens

Når vores medlemmer går ud i verden, er det med risiko for ”uheld”, og mange af vores medlemmer har ikke lyst til at komme i f.eks. træningscenter eller på lokale motionshold. Derfor tilbyder Kontinensforeningen vores medlemmer online træning hen over vinteren. Forløbet er for begge køn og alle aldre.

Der bliver tale om et forløb over 8 gange med start i januar. Vi mødes hver mandag kl. 16.30 til 18.00 over Zoom. Træningen afholdes af en specialiseret fysioterapeut med viden om inkontinens og træning. Det er gratis for medlemmer at deltage.

Lær at blive mere fortrolig med bevægelse og træning. Dette er et unikt tilbud til dig, der ønsker at blive mere tryg ved at bruge din krop i din hverdag. Fysisk aktivitet har en lang række af positive effekter på krop og sind og herunder også på inkontinens.

Under dette online forløb vil du trygt blive guidet igennem blide bevægelser, hvor der tages hensyn til underlivet. Træningen vil give dig inspiration til at få mere bevægelse ind i din hverdag og øge din kropsbevidsthed og bevægelsesglæde.

Der vil være en kort undervisning hver gang med emner som: Hjælpemidler, bækkenbundstræning, kropsbevidsthed og toiletvaner. Afslutningsvis vil der være mulighed for fælles snak og spørgsmål.

Underviser er UroGynObs fysioterapeut Karina Skak. Karina er specialiseret inden for blandt andet urin-, luft- og afføringsinkontinens, og hun arbejder til dagligt med at træne og hjælpe mennesker med disse problematikker.

Praktisk information:

 • Forløbet starter op mandag den 8. januar og strækker sig over 8 mandage. Vi mødes kl. 16.30 til 18.00.
 • Du får et mødelink til Zoom, som du skal logge på hver mandag.
 • Du må gerne have tøj på, du let kan bevæge dig i.

Du tilmelder dig via dette link. 

 

 

Som spejder kan man tage forskellige mærker. Men nu er det sejeste kommet på banen: ”Den våde sovepose”. Mærket er lavet for at aftabuisere sengevædning og fjerne den skam, der ofte følger disse børn og unge.

I Danmark er der omkring 50.000 børn og unge, der tisser i sengen i løbet af natten. En del af disse børn og unge er spejdere. En del af dem tager ikke med på de spændende ture som grupperne arrangerer, fordi der fortsat er et stort tabu omkring det at tisse i sengen.

Det er spejdermærker som ” En god kammerat”, ”Hvem er jeg” og ”Konfliktløser”, men der er ikke et mærke som dette, hvor man tør tale om årsagerne til sengevædning og de følelser, der er forbundet hermed. For mange er det skamfuldt og tabubelagt.

Vær med til at knække tabuet! Uvidenhed om grunde til ufrivillig vandladning er et problem. Få viden om emnet, og vær den gode kammerat, der hjælper dem, som har dette problem, og ikke tør tage på tur.

Kontakt:

Martin Nanni
Gr.leder i 1.sønderbro DDS
marnni@hotmail.com
3055092

Han kommer gerne ud til jer som gruppe, hvis I har lyst til at høre om det!

Journalist Sidsel Brandt Hasberg er igang med at producere en podcastserie om skjulte lidelser. Serien er produceret af Heartbeats for Sygeforsikring Danmark – og Sidsel vil i den forbindelse meget gerne tale med en kvinde under 40 år, der har oplevet urininkontinens (eks. efter fødsel) og som har fået behandling – som hun synes, har hjulpet hende.

Sidsel har rettet henvendelse til Kontinensforeningen, men vi har desværre ikke aktuelt en kvinde på vores pressecase-liste, der matcher. Derfor bringer vi hermed forespørgslen videre. Kontakt sekretariatet, hvis du vil hjælpe.

Bliv pressecase og gør en forskel
Har du lyst til at hjælpe med at sprede viden om og kendskab til inkontinens? Kontinensforeningen bliver løbende kontaktet af journalister fra bl.a. magasiner og aviser, der søger mennesker, som godt vil fortælle om deres liv og erfaringer med inkontinens.

Har du mod på at fortælle din historie, sprede viden og hjælpe andre? Så kontakt sekretariatet pr. telefon eller mail for nærmere aftale om at blive frivillig pressekontakt/ komme på vores liste over pressecases. Du bestemmer selvfølgelig selv hvilke medier og journalister, du vil snakke med og kan altid sige nej.

Ofte har journalisterne krav om bestemt køn, alder, bopæl og situation, så vi skal have mange forskellige mennesker på vores kontaktliste.

Er du mand og savner du at snakke med andre mænd, der har de samme udfordringer?

Helle fra bestyrelsen har i en årrække været glad for vores online samtalegruppe for medlemmer. En gruppe, der måske nogle gange bliver lidt en “hønsegård”. Derfor tilbyder Helle nu at hjælpe en samtalegruppe for mænd igang, hvis der er interesse for det.

Planen at mødes en aften om måneden, kl. 19.30 til 20.30, over Zoom. Deltagerne bestemmer i fællesskab indhold og emner. Der er mange fordele ved en online samtalegruppe. Bl.a. skal du ikke tænke på transport eller geografiske afstande. Du skal bare hælde en kop kaffe op og logge på.

Helle starter gruppen op, hvis/ når der er 5 mænd, der vil være med. Aktuelt er der 2 mænd tilmeldt.

Har du spørgsmål eller måske lyst til at være med, så kontakt sekretariatet.

Bestyrelsesmedlem Helle Toftegård gav på årets sommerhøjskole et flot foredrag om hendes personlige “rejse” med inkontinens. Hun kom bl.a. ind på de undersøgelser, forsøg og projekter, hun har lagt krop til, for at komme af med sin inkontinens.

Samtidig lagde hun op til debat omkring tabuet omkring inkontinens, og hvordan vi kommer det til livs.

Oplægget var så godt, at det fortjener at blive hørt af flere. Kom med til et uformelt og personligt foredrag over Zoom mandag den 18. september kl. 17.00 til 17.45. Deltag i debatten omkring tabuet. Der kan sagtens strikkes og drikkes kaffe hjemme i stuen imens!

Du tilmelder dig her. 

Vi sender Zoom-link ud til deltagerne på dagen.

N.B. Dette arrangement er kun for medlemmer.

Vores internationale forening WFIPP har nu annonceret programmet for World Continence Week 2023. I år byder det på 6 gratis, internationale webinarer hen over ugen. Så har du lyst til et internationalt perspektiv og udsyn, hjemme i din egen stue, så er det lige noget for dig.

Du kan læse mere om hvert enkelt webinar og tilmelde dig på WFIPPs hjemmeside her.

Webinarerne foregår på engelsk. Er du til webinarer, men måske helst på dansk, så husk at Kontinensforeningen løbende holder webinarer. Følg med i medlemsbrevet og på vores hjemmeside.

Kontinensforeningen kører i maj og juni en kampagne på de sociale medier. Målet er at få flere mænd til at søge hjælp, hvis de er udfordret af inkontinens eller vandladningsproblemer.

Rigtig mange mennesker med inkontinens går alene med det og venter år på at søge hjælp. Med kampagnen fortæller vi, at rigtig mange danskere desværre er udfordret af inkontinens, samt at det er vigtigt at blive udredt og få korrekt hjælp.

Giv et like, hvis du bliver eksponeret for kampagnen.

Af Lærke Cecilie Jensen, 5. maj 2023 (Artikel til medlemsbrevet juni 2023)

I 2019 fik Kontinensforeningen satspuljemidler fra Sundhedsministeriet til at lave en spørgeskemaundersøgelse omkring, hvordan urininkontinens påvirker arbejdslivet. I den forbindelse blev jeg ansat som lægefaglig projektleder til at udarbejde og gennemføre undersøgelsen. Desværre betød Corona, at vi blev noget forsinkede i vores arbejde, men nu er vi blevet færdige.

Påvirker urininkontinens sygefravær og pensionsplaner? Medfører det begrænsninger i udførelsen af daglige arbejdsopgaver? Er urininkontinens skyld i udfordringer eller bekymringer i arbejdslivet?

Det har vi undersøgt i løbet af 2020 og 2021 ved hjælp af en national spørgeskemaundersøgelse. Et valideret spørgeskema blev sendt ud til kommunalt ansatte spredt rundt i Danmark. Vi har analyseret 3.181 besvarelser og ud af disse oplevede hele 26,4% urininkontinens.

Ud fra undersøgelsen kan vi konkludere at:

 • Urininkontinens påvirker den arbejdsrelaterede livskvalitet i form af daglige bekymringer om uheld, lugt og toiletadgang.
 • Urininkontinens giver anledning til reduceret væskeindtag og forstyrret nattesøvn.
 • Urininkontinens kan udgøre en begrænsning i udførelsen af særligt fysisk krævende arbejdsopgaver.
 • Urininkontinens kan hos en lille andel medføre ekstra sygedage og ændrede pensionsplaner.
 • Urininkontinens kan give anledning til bekymringer og at sociale aktiviteter/kursusdage på arbejdspladsen undgås, hvis det involverer fysisk aktivitet og/eller manglende adgang til toiletter.
 • Urininkontinens er fortsat en tabuiseret lidelse, der giver anledning til skam og isolering.
 • Der er fortsat megen uvidenhed om urininkontinens og de behandlingsmuligheder, der eksisterer.

Vores undersøgelse understreger således, at urininkontinens er en meget hyppig lidelse – også blandt mennesker i den arbejdsdygtige alder – og at urininkontinens kan have stor indflydelse på arbejdslivet.

Vi har, på baggrund af undersøgelsen, formuleret følgende fire forslag til overordnede indsatsområder til sundhedsmyndighederne:

1) Forebyggende indsats med information om drikke- og toiletvaner, væskeindtag og bækkenbundstræning.

2) Tidlig opsporing med særligt fokus på den yngre generation, så forebyggelse kan sættes ind så tidligt som muligt.

3) Informations- og oplysningsarbejde i det offentlige rum for at bryde tabuet.

4) Sikring af let adgang til toiletter på arbejdspladser og i det offentlige rum, da det er er vigtigt for alle borgere og har stor betydning for urininkontinente borgeres livskvalitet.

 

Du kan læse hele rapporten her: 

Rapport Urininkontinens og arbejdsrelateret livskvalitet

Igen i juni 2023 holder vi Sommerhøjskole for medlemmer, og vi glæder os meget. Sommerhøjskolen finder i år sted fra fredag den 16. juni til søndag den 18. juni, og vi skal som altid være på dejlige Brogaarden ved Middelfart.

Det bliver en hyggelig weekend med spændende foredrag, mulighed for rådgivning, hygge med højskolesangbogen og meget mere.

Alle pladser er taget. Men du er velkommen til at kigge fordi om lørdagen til et af foredragene. Det er gratis, og der er kaffe og snacks.

Kigger du forbi om lørdagen, så giv sekretariatet besked senest 1. juni.

Årets program

Fredag den 16. juni
Kl. 16.30- 17.30: Ankomst, udlevering af nøgler og mulighed for en kop kaffe.
Kl. 17.30 -18.00: Fælles velkomst og introduktion til weekenden.
Kl. 18.00- 19.30: Aftensmad med 2 retter.
Kl. 20.00 – 22.00: Aftenkaffe med:

– Præsentationsrunde/ Hvem er jeg på højskole med.
– Sanghygge med højskolesangbogen.

Lørdag den 17. juni
Kl. 7.45 – 8.00: Let morgengymnastik på plænen. Kræver ikke omklædning. Start dagen med frisk luft i lungerne.
Kl. 8.00 – 9.00: Morgenmad
Kl. 9.15 – 9.45: Morgensamling ”Hvorfor en Kontinensforening?”
Kl. 9.45 – 10.45: “Et liv med inkontinens” – foredrag om personlige erfaringer, udfordringer og tabuet ved Helle Toftegård.
Kl. 10.45- 11.00: Kaffepause
Kl. 11.00 – 12.00: Erfaringsudveksling i grupper.
Kl. 12.00-13.30: Frokost
Kl. 13.30 – 14.00: Oplæg og dialog ”Hvad laver en kontinenssygeplejerske, og hvad kan du bruge din lokale kontinenssygeplejerske til.” ved Karen W. Christensen og Rikke Ottosen.
Kl. 14.00 – 15.00: Kig på hjælpemiddelsbordet og mulighed for sparring med kontinenssygeplejersker Karen W. Christensen og Rikke Ottosen.
Kl. 15.00- 15.30: Eftermiddagskaffe
Kl. 15.30 – 16.30: Introduktion til yoga ved Lene T. Nielsen.
Kl. 16.30 – 18.00: Mulighed for hvile eller hygge.
Kl. 18.00 – 20.00: 3-retters aftensmad/ ”Festaften”

Herefter aftenhygge med:

 • Overrækkelse af Erantis-Prisen.
 • KontinensQuiz – hvem er den skarpeste i selskabet.

Søndag den 18. juni
Kl. 9.00 -11.00: Fælles brunch, evaluering og afsked. Tak for denne gang.

Medlemmers oplevelse af weekenden

I 2021 var jeg med og det var RIGTIG godt. Det var så godt at møde ligestillede, der har samme problemer, som jeg selv har. Dog uden at vi kun snakkede om vores sygdom. Nej, vi havde heldigvis også tid til at hygge os og snakke om alt muligt andet, gå ture og blive forkælet med lækkert mad. Jeg glæder mig til at være med som frivillig i 2023.” Medlem Helle Toftegård

Jeg vil gerne anbefale andre medlemmer at deltage. Jeg var med i 2021. Det var så god en oplevelse, at jeg i 2022 deltog som frivillig og var med til at lave aktiviteterne.” Medlem Frank Hytten

Pris og tilmelding

Weekenden er kun for kontingentbetalende medlemmer af Kontinensforeningen, samt deres hjælper/ ledsager.

Der er 20 pladser og tilmelding efter først til mølle-princippet. Dog har førstegangsdeltagere fortrinsret, hvis de tilmelder sig i løbet af februar måned.

Opholdet koster 450 kr. pr. medlem. Hvis du som medlem har brug for at få en hjælper/ ledsager med, for at kunne deltage i weekenden, koster han/ hun ligeledes 450 kr.

Betalingen dækker program, helpension og ophold på enkeltværelse. Dog ej alle drikkevarer.

Du tilmelder dig her. 

Tilmeldingsfristen er den 1. maj kl. 8.00.

Bestyrelsesmedlemmer og frivillige fra foreningen står klar til at holde en hyggelig og berigende weekend.

Vi glæder os til at se dig.

Kontinensforeningen inviterer medlemmer til online fyraftensmøde den 27. marts 2023 kl. 17.00 – 18.00.

Københavns Kommune har de seneste år arbejdet målrettet med nye tilbud til borgere med anal-inkontinens. Det er der kommet rigtig meget godt ud af.

På dette fyraftensmøde fortæller sygeplejerskerne Rie og Kerstin, samt fysioterapeut Majbritt, fra Københavns Kommune om arbejdet: Hvorfor har man sat arbejdet i gang, hvad har man gjort og hvad er det helt præcis for tilbud og hjælp, kommunen tilbyder mennesker med inkontinens?

Bliv klogere på de gode tiltag i Københavns Kommune til dette uformelle, online fyraftensmøde.

Du tilmelder dig her.

Tilmelding senest søndag den 26. marts. Information og mødelink udsendes på dagen.