Kære nye lokalpolitikere – skoletoiletterne er stadig for klamme!

smellyboy

Der er snart kommunalvalg i Danmark – nemlig den 19. november. Samme dato er sjovt nok også udråbt til at være international toiletdag!!

Måske ligger der noget symbolsk i datoen, for – som mange sikkert har bemærket – er aviserne, medierne og det offentlige rum lige nu fyldt med valgløfter (i gamle dage kaldte man det ‘valgflæsk’) – om netop at få gjort noget ved de nedslidte skoletoiletter.

Samme valgløfter hørte vi også om for 8 år siden og for 4 år siden – altså kan man konstatere, at skoletoiletterne stadig trænger til en overhaling – og til at kommet på den politiske dagsorden, igen, igen!

Overskrifterne har såmænd ikke skiftet særlig meget karakter – journalisterne behøver på det nærmeste blot at skifte datoen ud fra de tidligere års artikler! Der loves og loves og loves renovering, ekstra puljer til ombygning og rengøring, fokus på børns arbejdsmiljø og meget mere – men sker der mon noget efter dette års valg?

Der er stadig alt for mange børn, der nægter at bruge skoletoiletterne og ofte med god grund. De samstemmende udtalelser er, at de er klamme, ulækre, beskidte, utrygge, uhygiejniske eller simpelthen ubrugelige. De seneste overskrifter i både lokale og landsdækkende medier lyder:

Skolebørn holder sig hele dagen på grund af ulækre toiletter
Toiletter gør børn syge
Nu skal der gøres noget ved de nedslidte skoletoiletter

Hvordan kan man forlange, at et barn, der fx er i behandling for inkontinens, skal følge et toiletskema, når skolen ikke kan stille et rent et af slagsen til rådighed?

Når jeg søger på skoletoiletter+2013 kommer der 98.600 informationsmulighed på skærmen – og det er ikke køn læsning.

Så kære nye lokalpolitikere: Når I bliver valgt ind – eller gerne før – så besøg kommunens skoler, kig ind på børnenes toiletter og bedøm selv, om I har lyst til at benytte dem.