Fødsler og forebyggelse af inkontinens

pregnancy-1000417_1920

Kontinensforeningen har udgivet flere temablade målrettet gravide. Det seneste blad K-Nyt med information om fødsler, forebyggelse og behandling af senfølger indeholder blandt andet en artikel af jordemoder Sara Kindberg, en artikel om motion som forebyggelse, informationer om vandtræning og bækkenbundstræning for gravide, om antidepressiv medicin, kønssygdomme, gode råd til nybagte forældre – og mange andre nyttige oplysninger.

Er du gravid og gerne vil vide mere, kan du downloade, læse og printe alle artiklerne på Kontintinensforeningens hjemmeside via et medlems login.

Er du jordemoder, fysioterapeut, sygeplejerske, uroterapeut eller læge, kan du abonnere på temabladet K-Nyt eller blive klinikmedlem. Du bliver herefter løbende opdateret på hele inkontinensområdet gennem dine kollegaers fagartikler – og dine patienter kan også få glæde af interviews og praktiske oplysninger, når de sidder i dit venteværelse.

Læs om alle fordelene ved de forskellige medlemstyper, promovering af klinikker, firmaer, abonnementer og rabatordninger på Kontinensforeningens hjemmeside.