De inkontinente er altid i centrum

k-incenter

Alle inkontinente har krav på at blive taget alvorligt, vejledt, udredt og behandlet – det er en menneskeret.

Når Kontinensforeningen indleder et samarbejde, er det vigtigt at have indsigt i og gensidig respekt for, hvad samarbejdspartneren og vi selv står for, og hele tiden holde fokus på, at det er de inkontinente, der er i centrum.

Kontinensforeningen har altid haft samarbejde med mange forskellige instanser – både danske og internationale.

Desuden er foreningens formål – at bryde tabuet og informere om udredning og behandling – et af hovedparametrene, hvad enten samarbejdet er med et firma, en politiker, pressen eller behandlere i sundhedssektoren.

Der er ofte opsat forskellige dagsordener i de indledende møder omkring fx en sponsoraftale. Men fælles for begge parter er, at projektet og støtten skal centreres mod det, der kan give de inkontinente den bedste hjælp.

Som oftest lykkes det med udgangspunkt i både Kontinensforeningens og samarbejdspartnernes etiske regelsæt at få forhandlet aftalerne på plads.

Der er altid plads til flere
Vi ønsker at byde mange flere velkommen til ‘forhandlingsbordet’, for kun med støtte fra alle interessenter kan foreningen fortsætte med at udbrede viden om den brede vifte af behandlingsmuligheder, der findes til de flere end 400.000 inkontinente børn og voksne i Danmark.