Sponsorer, fonde og Kontinensforeningen

shakehands

Kontinensforeningen er en lille, privat NGO, der ikke modtager permanent offentlig støtte til projekter og drift.

Bestyrelsesmedlemmerne og deres netværk bidrager ganske vist i stor stil ulønnet med deres specialviden, men et stort og frivilligt engagement gør det ikke alene – der ligger også et solidt og praktisk arbejde bag den daglige drift, før det hele kan hænge sammen.

Det er derfor af afgørende betydning – for fortsat at kunne opdatere informationsniveauet – at firmaer inden for hjælpemiddel-, medico- og medicinalbranchen sammen med private fonde som en del af deres formål og profil økonomisk støtter op om foreningen.

Foreningens tidligere præsident, gynækolog Lars Alling Møller, udtrykte det meget tydeligt i sætningen: “Uden Kontinensforeningen vil både patienter, pårørende og sundhedssektoren miste den eneste neutrale videnspartner på et så tabuiseret område, som inkontinens er”.

Det er netop som neutral videnspartner, at Kontinensforeningen har sin store force. Og med gensidig respekt for hinandens etiske regler, er der et stort potentiale i at tegne sponsorater eller donere økonomisk projektstøtte.

Mulighederne er mange – og synlighed og omtale er via den nye hjemmeside, K-Nyt og webannoncering mangfoldige.

Alle donationer – store som små – testementariske, fondsmidler, driftsstøtte, annoncering – er meget velkomne. Jo flere midler, jo bedre rådgivning og oplysning om forskning, forebyggelse, udredning og behandling kan vi tilbyde både inkontinente, pårørende og behandlerne i sundhedssektoren.