Skoletoiletter – der er stadig langt til målet

skoletoilet

Vi nærmer os et folketingsvalg – og lur mig om ikke skoletoiletterne igen, igen vil blive trukket op af hatten hos politikerne. Igennem utallige år, har både lokalpolitikere og politikerne på Christiansborg op til valgene haft skolernes fysiske arbejdsmiljø – hvorunder toiletterne er en uundværlig del – på programmet. Men der er desværre stadig meget langt til målet, hvor børn har adgang til rengjorte toiletter i de mange timer, som de tilbringer i skolen og SFO’en.

I Danmark er der omkring 50.000 inkontinente børn. Omgivelserne forventer, at 5-6-årige børn selvstændigt kan klare toiletbesøg, samt at de har styr på deres blære og tarm, når de starter i skolen.

Krav på råd og vejledning
Men sådan ser virkeligheden ikke ud for de to inkontinente elever i hver af de små klasser. Disse børn og deres forældre har krav på at få råd og vejledning om, hvor der er hjælp at hente. Inkontinens går ikke bare over af sig selv. Barnet skal udredes, der skal stilles en diagnose og startes behandling, hvad enten det drejer sig om urin- eller afføringsproblemer. Og udredningen og behandlingen skal helst startes op, inden barnet skal i skole.

Inkontinens fylder hver eneste dag meget hos barnet og familien. I skolen kan det få uheldige sociale følger i form af mobning eller koncentrationsbesvær. Fysisk kan ubehandlet inkontinens i værste fald blive kronisk.

De voksnes ansvar
Det er de voksnes ansvar, at barnet bliver henvist til undersøgelse og behandling hos sundhedspersoner, der er uddannet til at udrede inkontinente børn.

Forældre, børnehaver, skoler, SFO’er samt sundhedsplejersker kan gennem Kontinensforeningen få informationer om børneinkontinens – start med at læse om udredning og se undervisningsfilmene på foreningens hjemmeside.

Som medlem får man login til medlemsområdet, der rummer en database med fagartikler, interviews med børn og forældre, pjecen ‘Børn og inkontinens’, medlemsbladet K-Nyt samt brevkassen.

Hjælp de inkontinente børn, så de kan komme videre og få en god hverdag uden at skulle bekymre sig om inkontinensproblemer.