Når ildsjæle mødes

foreningshead

I Danmark ligger det traditionelt lige til højrebenet at stifte en forening, når små og store interessegrupper mødes.

Men det er ikke altid lige let, for ofte støder stifterne bogstavelig talt hovedet mod bureaukratimuren! Det er et stort arbejde at stifte og drive en forening. Det kræver både psykiske og fysiske kræfter, tid og fagligt dygtige personer samt et solidt økonomisk grundlag, før man kan kaste sig over foreningens kerneområder.

At få fuldmagter, IT og juraen på plads stiller betydelige krav til stifterne og de drivende kræfter. Frivilligt arbejde og velvilje hjælper langt hen ad vejen, men er desværre ikke altid nok. Men trods alle forhindringer blomstrer foreningslivet alligevel i Danmark. Det skal vi alle sammen sætte stor pris på og benytte os af, da et medlemskab ofte er vejen frem til netop de råd og den vejledning, som gør, at man får “orden” på tingene og bliver hjulpet.

Kontinensforeningen blev stiftet i 1987 af en håndfuld ildsjæle med baggrund i sundhedssektoren. De var alle professionelle specialister på hver deres felt. De fik idéen til foreningen grundlæggende fordi de i deres hverdag oplevede, hvor svært deres inkontinente patienter havde det. Og bestyrelsen består stadig af dygtige fagpersoner, der ønsker at gøre en forskel primært for de inkontinente og deres pårørende – men også for kollegaerne i sundhedssektoren.

§ 2 i foreningens vedtægter er Formålsparagraffen, der har følgende mål:

Kontinensforeningen skal landsdækkende virke for at bryde tabuet om inkontinens, at informere om forebyggelse og behandling af inkontinens samt støtte forskning om forebyggelse og behandling af inkontinens.

Og – det er ikke tilfældigt, at ordene ‘at bryde tabuet’ er nævnt først – for selvom vi i dag via nettet har adgang til en masse oplysning, så er tabuet en klods om benet for alt for mange.

Siden stiftelsen i 1987 har foreningen arbejdet målrettet med de tre I’er – Information, Information og Information, for det mener vi, er vejen frem.