Global Forum on Incontinence nominerer god kontinenspleje

Global Forum on Incontinence nominerer god kontinenspleje

Global Forum on Incontinence (GFI) vil gerne nominere bedste praksis eksempler, der skaber bedre livskvalitet for inkontinente borgere og mere effektiv pleje for personalet. De udvalgte nominerede inviteres til den næste GFI konference, der afholdes i Rom i april 2018. Her vil succeshistorierne blive præsenteret for et internationalt publikum af professionelle, der arbejder med og påvirker inkontinensområdet.

Hvad er GFI?

GFI er en international platform for uddannelse og debat om inkontinensområdet opstartet og støttet af SCA Hygiene Products (SCA)[1]. Målet er at samle sundhedsprofessionelle, politikere, forskere, embedsmænd, interesseorganisationer m.fl. med det formål at fremme udviklingen af tilbud til de inkontinente borgere, som kan forbedre deres livskvalitet.

GFI har siden 2006 afholdt en international konference hvert andet år, hvor der typisk er mere end 300 deltagere fra mere end 30 lande. Læs mere om den kommende og tidligere konferencer på www.gfiforum.com.

Hvem kan søge om at blive nomineret?

Indenfor kategorien ’Good continence care policies, practices and procurement’ leder GFI efter bedste praksis eksempler, der passer ind under et af disse temaer:

   • Konkret lovgivning eller dokumenterede retningslinier, der fremmer kvalitet i behandling og pleje af inkontinente.
   • Tilbud, der understøtter principperne i Optimum Continence Service Specification, som f.eks. tilbud der:
    • Giver nemmere adgang til sundhedssystemet for den inkontinente fra diagnose, til udredning og behandling.
    • Øger brugen af hjælpemidler, teknologi og metoder, der fremmer selvhjulpenhed og effektiv kontinenspleje.
    • Skaber tættere samarbejde mellem inkontinensspecialister og andet relevant sundhedspersonale.
    • Fremmer grundig og helhedsorienteret udredning af borgerens behov.
   • Indkøb til inkontinensområdet, der fremmer livskvaliteten for den inkontinente og totaløkonomisk effektivitet for både indkøb og plejen.
   • Andre tiltag, der lever op til GFIs målsætninger om at fremme samarbejde mellem administration, sundhedsprofessionelle og de inkontinente borgere med det formål at skabe en pleje af højere kvalitet, der understøtter et værdigt og aktivt liv.

Alle der mener, at de har et bedste praksis eksempel, der passer ind under et af disse temaer kan søge, så længe indsatsen allerede har vist dokumenterede resultater.

Krav til ansøgningen:

   • Ansøgningen skal skrives i vedhæftede template.
   • Ansøgningen må max fylde 400 ord.
   • Ansøgningen må ikke indeholde branding af produkter eller services.
   • Resultaterne skal være offentliggjort som publikation på en hjemmeside eller lign..

Hvordan udvælges de bedste danske eksempler?

En dansk jury udvælger 7 succeshistorier, der vil blive fremhævet som bedste praksis indenfor kontinenspleje. De 2 bedste eksempler vil blive sendt videre til den internationale nomineringsproces. Den danske jury er sammensat af:

   • Sundhedsprofessionelle med speciale i inkontinensområdet.
   • En repræsentant for det sundhedspolitiske område.
   • Interesseorganisationer for inkontinente og deres pårørende.

Den internationale nomineringsproces afgøres af en international jury, der udvælger de bedste praksis eksempler, der skal have deres resultater præsenteret på konferencen i april 2018.

Den danske jury vil i deres udvælgelse lægge særligt væk på:

   • Eksempler på, at eksisterende viden og ressourcer er blevet forenet i en ny fokuseret indsats, der har skabt positive resultater.
   • Eksempler på, at den inkontinente borgers livskvalitet er øget.
   • Eksempler på, at plejepersonalets arbejdsbyrde i forbindelse med kontinenspleje er lettet.

Alle ansøgninger skal sendes til Tina Juul Thomassen hos SCA Hygiene Products, Danmark, der fungerer som sekretariat for den danske jury.

Mailadresse: tina.thomassen@essity.com

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Tina Juul Thomassen på telefon: 25 40 46 30.

Deadline for ansøgning er: 10. oktober 2017, kl. 12.

GFI fokuserer på emner indenfor inkontinens og kontinenspleje og har ikke som mål at promovere SCA produkter eller services. Alle officielle holdninger og udgivelser fra GFI er et resultat af stakeholder diskussioner på og omkring konferencerne, de er ikke udtryk for SCAs holdning. SCA er producent af hjælpemidler til udredning og pleje af inkontinens.

Skabelon til ansøgning – Kategori 1 – bedste praksis tiltag indenfor kontinenspleje