Global Forum on Incontinence nominerer den bedste nye forskning indenfor kontinenspleje (Tidsfrist afsluttet)

Global Forum on Incontinence (GFI) vil gerne nominere den bedste nye forskning, der dokumenterer effekten af tiltag, der skaber bedre livskvalitet for inkontinente borgere og mere effektiv pleje for personalet. De udvalgte nominerede inviteres til den næste GFI konference, der afholdes i Rom i april 2018. Her vil succeshistorierne blive præsenteret for et internationalt publikum af professionelle, der arbejder med og påvirker inkontinensområdet.

Hvad er GFI?

GFI er en international platform for uddannelse og debat om inkontinensområdet opstartet og støttet af SCA Hygiene Products (SCA)[1]. Målet er at samle sundhedsprofessionelle, politikere, forskere, embedsmænd, interesseorganisationer m.fl. med det formål at fremme udviklingen af tilbud til de inkontinente borgere, som kan forbedre deres livskvalitet.

GFI har siden 2006 afholdt en international konference hvert andet år, hvor der typisk er mere end 300 deltagere fra mere end 30 lande. Læs mere om den kommende og tidligere konferencer på www.gfiforum.com.

Hvem kan søge om at blive nomineret?

Indenfor kategorien ’Research in the field of continence care – containment strategies’ leder GFI efter forskningsprojekter, der passer ind under et af disse temaer:

 • Dokumentation af effekten af tiltag, der fremmer kontinens eller at den inkontinente holder sig tør (som f.eks. særlige toiletrutiner eller brug af specifikke inkontinenshjælpemidler m.m.).
 • Dokumentation af effekten af tiltag, der fremmer hudsundhed for den inkontinente.
 • Dokumentation af tiltag, der fremmer effektiviteten af den daglige kontinenspleje (som f.eks. strategier for pleje af demente med inkontinens, brug af skylletoiletter m.m.).
 • Dokumentation af effekten af at bruge forskellige inkontinenshjælpemidler.
 • Dokumentation af effekten af at tilrettelægge en individuel kontinenspleje.

Alle der mener, at de har et forskningsprojekt, der passer ind under et af disse temaer kan søge, så længe projektet er afsluttet indenfor de seneste 5 år og resultaterne er publiceret.

Krav til ansøgningen

 • Ansøgningen skal skrives i vedhæftede template.
 • Ansøgningen må max fylde 400 ord.
 • Ansøgningen må ikke indeholde branding af produkter eller services.
 • Projektet skal være afsluttet indenfor de sidste 5 år og resultaterne publiceret.

Hvordan udvælges de bedste danske projekter?

En dansk jury udvælger de 3 bedste projekter, der vil blive fremhævet som den bedste nye forskning indenfor kontinenspleje. Det bedste projekt vil blive sendt videre til den internationale nomineringsproces. Den danske jury er sammensat af:

 • Sundhedsprofessionelle med speciale i inkontinensområdet.
 • En repræsentant for det sundhedspolitiske område.
 • Interesseorganisationer for inkontinente og deres pårørende.

Den internationale nomineringsproces afgøres af en international jury, der udvælger de bedste projekter, der skal have deres resultater præsenteret på konferencen i april 2018.

Den danske jury vil i deres udvælgelse lægge særligt væk på forskningsprojekter, der:

 • Dokumenterer effekter/sammenhænge indenfor inkontinensområdet som ikke tidligere er dokumenteret.
 • Dokumenterer kvalitative og/eller kvantitative effekter af god kontinenspleje.
 • Dokumenterer hvilke tiltag, der gør en positiv forskel for den inkontinente borgers livskvalitet.

Alle ansøgninger skal sendes til Tina Juul Thomassen hos SCA Hygiene Products, Danmark, der fungerer som sekretariat for den danske jury.

Mailadresse: tina.thomassen@essity.com

Har du spørgsmål er du velkommen til at ringe til Tina Juul Thomassen på telefon: 25 40 46 30.

Deadline for ansøgning er: 10. oktober 2017, kl. 12.

Skabelon til ansøgning – Kategori 2 – Forskningsprojekter relateret til kontinenspleje

 1. GFI fokuserer på emner indenfor inkontinens og kontinenspleje og har ikke som mål at promovere SCA produkter eller services. Alle officielle holdninger og udgivelser fra GFI er et resultat af stakeholder diskussioner på og omkring konferencerne, de er ikke udtryk for SCAs holdning. SCA er producent af hjælpemidler til udredning og pleje af inkontinens.