Tak for støtten i år og glædelig jul

Kære medlemmer

Vi nærmer os årets afslutning og i den forbindelse skal lyde en stor tak til alle jer, der har støttet Kontinensforeningen i årets løb.

Kontinensforeningen er en patientforening, der har til formål at varetage interesser for inkontinente børn og voksne og bryde tabuet omkring lidelsen. Vi laver bl.a. oplysningsarbejde via hjemmeside, temaaftner, pjecer, Facebook, film, podcasts og nyhedsbreve. Arbejdet er kun muligt, fordi vores medlemmer støtter os via deres kontingent. Så stor tak til jer alle sammen.

Samtidig skal også lyde en tak til de fonde og puljer, der har støttet os gennem året.

Glædelig jul og godt nytår.

Venlig hilsen
Formand Susanne Axelsen