Tag Archive for: forskelsbehandling

Udredning for inkontinens kan være en lang affære over måneder og år. Under udredningen er det sygehuset, der skal stille hjælpemidler til rådighed. Man kan ikke få bevilliget hjælpemidler fra kommunen, før man er færdigudredt.

Er man i udredning for inkontinens, er der dog desværre stor geografisk forskel på, om man får udleveret hjælpemidler af sygehuset, eller om man selv må bære udgifterne til hjælpemidler. Det har skabt en del frustration hos medlemmer, der bor i de dele af landet, hvor de selv skal betale for hjælpemidler. Udgifterne kan blive rigtig store.

Kontinensforeningen har lavet en rundspørge til regionerne og fået medlemmernes oplevelse bekræftet: I nogle regioner giver sygehuset de relevante hjælpemidler, mens andre regioner kun giver hjælpemidler i nogle situationer eller slet ikke vil give patienter hjælpemidler.

Bestyrelsen har besluttet, at der skal arbejdes videre med at fjerne forskelsbehandlingen. Kontinensforeningen er derfor gået sammen med 13 andre patientforeninger i et fælles brev til Folketingets Sundhedsudvalg. Vi håber, at Sundhedsudvalget vil arbejde for en bedre løsning. Alle skal have de nødvendige hjælpemidler – uanset geografi og bopæl!