Skolestart

For tiden er der flere forældre, der kontakter Kontinensforeningen. Forældrene er bekymrede over den kommende skolestart, da deres børn har svært ved at holde på vandet. Husk, der er altid hjælp at hente, men det vigtigste er at få jeres børn udredt. Start på hjemmesiden under “Børn”, så I bliver klædt på til jeres første møde med jeres praktiserende læge. Nogle læger ved meget om børneinkontinens, andre læger ved mindre. Flere steder i Danmark er der specialafdelinger for inkontinente børn og unge, som den praktiserende læge kan henvise til. Børn kan udredes før skolestart.

HUSK ingen børn tisser eller “gør stort” i bukserne med vilje, og børnene har brug for opbakningen fra jer forældre, så de kan få den rigtige udredning og behandling.