Årets julekonkurrence

Traditionen tro afholder Kontinensforeningen en lille julekonkurrence for medlemmer. Årets spørgsmål er: Hvad hedder underviseren til Kontinensforeningens webinar i januar omkring rettigheder i forhold til hjælpemidler fra kommunen?

1) Lone
2) Vibeke
3) Karen

Send dit svar til sekretariatet på info@kontinens.org senest den 12. december. Så deltager du i konkurrencen om bolsjer og T-shirt. Vinderen får direkte besked.