Vidensdeling åbner døre

handtree

Vi sidder alle inde med hver vores viden og menneskelige erfaring – og vi er også afhængige af andres viden, fagkundskaber og hjælp, når vi får brug for det i vores hverdag.

Skal vi fx have monteret et toilet, er det VVS-firmaet, vi ringer til. Skal vi flytte, bruger vi ofte en ejendomsmægler og en advokat – og trænger den nye bolig til en omgang, er det maleren, tømreren, arkitekten, tækkemanden, tag- og gulveksperten eller elektrikeren, vi kontakter, hvis vi ikke er så heldige, at have skruet hænderne rigtigt på!

Har vi problemer med helbredet, er det helt naturligt, at vi henvender os til en fagperson i sundhedssektoren. De fleste vælger som oftest at konsultere deres praktiserende læge først. Men i dag søger flere og flere også information via internettet.

Her er det, at patientforeningernes hjemmesider ofte kan tilbyde målrettet rådgivning, som i mange tilfælde kan lette forståelsen for egne eller familiens sygdomsbillede. Både patienter og pårørende kan her få en grundviden, som man efterfølgende kan tage en snak med sin læge om. Drejer det sig om børn og unge, er de 100 % afhængige af, at forældrene og det daglige netværk træder til og træffer de beslutninger og aftaler, der fører til den rette hjælp.

Når diagnosen er fundet og behandlingen igangsat, kan man måske få brug for en såkaldt ‘second opinion’ – altså få sat ‘andre øjne på’. Her er der igen medlemsmuligheder for at få patient-til-patient eller specialistrådgivning gennem patientforeningerne. Drejer det sig om information om medicin og hjælpemidler, kan man også kontakte det firma, der har fremstillet produktet, apoteket – eller søge oplysninger via internettet.