Sex og Samfund afholder kurser og informerer via en folder og hjemmeside målrettet til hjemmehjælpere, syge­plejersker, sosu-assistenter og andre sundhedsprofessionelle.

I folderen ‘Husk seksualiteten!’ sætter plejehjemassistent og souschef Lena Schmidt, Hiort Lorenzen Plejecenter i Haderslev, ord på behovet for også at inddrage den professionelle tilgang til seksualitet i arbejdet.

Kontakt: Lena Schmidt, tlf. 74 34 72 65 / 61 55 78 55 eller lens@haderslev.dk.

Download ‘Husk seksualiteten!’