Inkontinensbehandlinger – et fælles økonomisk projekt

faellesansvar

faellesansvar

For at samarbejde med industrien kræver det en gensidig forståelse og respekt for de love og etiske rammer, som begge parter er underlagt.

Kontinensforeningen, er en uafhængig NGO, hvorfor alle kontrakter med sponsorer er frit tilgængelige på hjemmesiden.

Vi ved, at forskning kræver både tid og kapital, som efterfølgende skal finansieres via markedsføring og salg af produkterne.

Vi ved også, at det er vigtigt for patienterne at have kendskab til, hvilke behandlinger de efter en udredning hos lægen har mulighed for at få tilbudt.

Hvis ikke informationerne om behandlingerne er lette at finde, har hverken patienter, pårørende eller sundhedssektorens behandlere en kinamands chance for at kunne fortælle patienterne om de bedste og nyeste behandlingstilbud.

Derfor er det vigtigt, at Kontinensforeningen har et bredt samarbejde med industrien, så vores medlemmer – og de 40.000, der årligt besøger www.kontinens.dk, får tilgang til, hvilke behandlinger de kan få tilbudt, og sammen med fagpersonalet træffer de bedst mulige beslutninger, når behandlingen skal påbegyndes.

Det har stor betydning for Kontinensforeningens eksistens, at vi har mange, faste sponsorer, der vælger at støtte de projekter, som er til gavn for for børn og voksne med urin- og afføringsproblemer.

Jo større viden vi som patientforening kan være med til at udbrede om forebyggelse, udredning og behandlinger, jo bedre er inkontinente rustet til at søge og få hurtig og kvalificeret hjælp.