To møder om nationale kliniske retningslinjer

Mandag den 7. oktober 2013, DSOG’s Konference for forbedring af kliniske retningslinjer

Spændende program med 4 udenlandske foredragsholdere. Kontakt: Hanne Brix Westergaard, hbw@dadlnet.dk.
Du finder hele konferencens program og praktiske informationer her.

Mandag den 28. oktober 2013 kl. 8.30 – kl. 16.00, DGI-byen i København.

Status over Sundhedsstyrelsens arbejde med nationale kliniske retningslinjer, herunder den metodiske tilgang GRADE. Konferencen lægger op til drøftelse af, hvordan retningslinjerne kan anvendes i praksis. Sundhedsminister Astrid Krag og Dr. Andrew Oxman fra Nasjonalt Kunnskabssenter for Helsetjenesten, Oslo deltager. Tilmelding kan ske fra 15. september via Sundhedsstyrelsen. Kontakt: Stine Ulendorf Jacobsen, suja@sst.dk.

Konferencens program og praktiske informationer findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside.