Tag Archive for: netværk

To af foreningens dejlige medlemmer søger flere til kaffe og netværk i Esbjergområdet.

Har du lyst til at være med, så ring eller skriv til sekretariatet.

Tak til vores to dejlige medlemmer for deres initiativ.

Sparringspartnere søges, til etablering af interessefællesskab omkring børn med inkontinens

Mit navn er Thomas Lundsgaard. Jeg er fungerende dagtilbudspædagog, med over 20 års praksiserfaring, samt en videreuddannelse som cand.pæd. i pædagogisk sociologi. Min interesse  for inkontinens i dagtilbud kommer dels fra mit mangeårige professionelle arbejde med børn i dagtilbud, i et både praktisk og videnskabeligt perspektiv, men også med personlige erfaringer som pårørende. Jeg har altid været optaget af, hvorfor inkontinens er nærværende i samtlige dagtilbud i Danmark hver dag, men samtidigt underligt fraværende som pædagogisk emne.

Igennem mange år har jeg iagttaget inkontinens i børnehavens hverdagspraksis, og som alle andre professionelle har jeg søgt at hjælpe både børn og forældre, primært ved at strukturere toiletvanerne for barnet og rådgive forældrene om yderligere muligheder for hjælp. Den hjælp vi som pædagoger oftest henviser til, er hjemmets egen læge, eller kommunens sundhedsplejersker.

Vi ved at omkring 10% af en årgang vil opleve problemer omkring inkontinens i dagtilbudsalderen.
Men set fra dagtilbuddenes synsvinkel, er der i dag ikke nogen særlig struktureret viden onkring, hvordan vi understøtter børn og familier i det daglige arbejde. Herudover er der heller ikke nogen struktureret opsamling, af de erfaringer dagtilbudspersonale gør sig, med at understøtte indsatsen omkring inkontinente børn. Dette har overbevist mig om, at vi med fordel kunne supplere børneklinikkernes og kontinensforeningens arbejde, ved at se på viden om inkontinens ud fra andre perspektiver end de medicinske. Modsat den indsats der er indenfor de pædagogiske felter, omkring sprog, motorik og læreplaner, er der ikke nogen særlig opsamling af viden omkring inkontinens, som heller ikke udgør noget selvstændig emne på pædagoguddannelserne. Ligesom mange pårørende vil kunne genkende, kommer inkontinens i dagtilbud let til at være tabubelagt. Mange forældres oplevelser er ofte, at de er de første der oplever inkontinens, og at de står alene med problemstillingen.

Jeg ser derfor muligheder i at styrke viden om inkontinens hos de fagprofessionelle i dagtilbud, samt at påbegynde strukturerede undersøgelser af, hvordan de fagprofessionelle arbejder med renlighed i dagtilbud? Hvilke iagttagelser gør de sig omkring forholdet mellem børns begyndende renlighed og inkontinens. Hvilke iagttagelser gør de sig af renlighed og inkontinens, i samspil med de pædagogiske og psykologiske perspektiver omkring børns udvikling?

Min intention er derfor at pågynde et mere konkret pilotprojekt, omkring vidensdeling og vidensopsamling i tilknytning til dagtilbudsområdet, gerne organiseret i en form for netværk. Til det brug søger jeg nu sparringspartnere der har en interesse for dette felt. Det kan være I er igang med noget tilsvarende, eller måske har gjort jer tanker og erfaringer, som man ønsker at dele. Intet er for stort eller småt i første omgang, så hold jer ikke tilbage med at kontakte mig.

På forhånd tak

Med Venlig Hilsen

Thomas Lundsgaard
Pædagog, Cand. Pæd.
Erosvej 12, 7100 Vejle

thl7100@gmail.com