Sygeplejeklinikken i Skive Kommune

Skivekommune

Henvendelser om rådgivning ved et kendt, mangeårigt inkontinensproblem kan ske uden forudgående henvisning.

Ved ansøgning om et inkontinenshjælpemiddel er henvisning fra egen læge nødvendig, da man skal sikre den rigtige behandling af årsagen til inkontinens.

Skive Kommune har sygeplejersker, der er uddannet til at udrede og vejlede om inkontinensproblemer.

Henvendelse kan se til Myndighedsafdelingen, der vil anvise, hvilken sygeplejerske der kan hjælpe i det område, hvor du bor.

Ved første henvendelse vil der blive tilbudt en samtale, som skal belyse inkontinensproblemet. Ud fra denne anamnese tilrettelægges det videre udredningsforløb, der kan bestå af udfyldelse af væske-vandladnings-skema, blod- og urinundersøgelser, tilbud om bækkenbundstræning, samt stillingtagen til hjælpemiddel.

Ud fra kommunens bevillingskriterier vil der blive taget stilling til, om hjælpemidlet kan bevilges. En bevilling på et hjælpemiddel vil altid blive fulgt op af vejledning og instruktion. Der aftales kontinuerlig revurdering.

Skulle der blive givet afslag på ansøgningen, vil dette ske skriftligt med anvisning om ankemulighed.

Kontakt:

Myndighedsafdelingen
Resenvej 25, plan 4
7800 Skive
Tlf. 99 15 66 60