Sundhedsstyrelsen udgiver ny pjece om urininkontinens

Pjecen beskriver hvad urininkontinens er og mulige medvirkende faktorer. Den indeholder gode råd til, hvad borgere selv kan gøre for at forebygge eller forbedre urininkontinens, og opfordrer borgere med vandladningsproblemer til at søge hjælp.

Det er hensigten, at pjecen kan udleveres til borgere eller patienter i forbindelse med en indledende snak om urininkontinens, så borgeren kan blive bedre informeret og få gang i overvejelser omkring egen problematik. Pjecen kan f.eks. deles ud i almen praksis, kommunale sundhedscentre eller aktivitetscentre for ældre.

Pjecen er udarbejdet på dansk, engelsk, arabisk, tyrkisk og urdu.

Du finder den nye pjece her.