Sundhedsfremme i folkeskolen

2teengirls

Af Stina Stigsgaard, fysioterapeut, Køge Sygehus og Oline Sohrbeck-Nøhr, fysioterapeut, Bistrup Fysioterapi Allerød Fysioterapi
Kilde: KontinensNyt 2, 2010, s. 20-21

Download hele artiklen

Flere end 50.000 børn og unge lider af inkontinens – men gennem faglig undervisning af eleverne i skolen, er det let at åbne op for dialogen om inkontinens, som et ellers kulturelt tabu.

Inkontinens er i dag et ubemærket stigende problem blandt børn og unge. I denne artikel vil vi præsentere vores bachelorprojekt, som resulterede i et konkret bud på, hvordan man i folkeskolen kan imødekomme dette problem og skabe øget viden på området – både for unge, deres forældre og de fagpersoner som omgiver dem i hverdagen.

Nysgerrigheden for denne målgruppe blev vakt på baggrund af flere videnskabelige artikler om urininkontinensproblemer blandt unge piger/kvinder. Artiklerne beskriver en forekomst af urininkontinens på 15-55% blandt kvinder i alderen 15-39. I 2007 blev der blandt andet i Fyns Amt gennemført en tværsnitsundersøgelse blandt 201 piger i alderen 15-17 år. Denne undersøgelse viste, at 38% af pigerne havde symptomer på urininkontinens, og at kun 26% af alle pigerne havde viden om emnet. Disse tal overraskede os, da de hyppigste og mest kendte risikofaktorer til udvikling af urininkontinens er graviditet, fødsel samt aldring.

15-årige piger ved meget lidt om deres anatomi
Gennem vores bachelorprojekt udarbejdede vi et dialogbaseret undervisningsmateriale af en times varighed. Dette undervisningsmateriale afprøvede vi på 9. klasses piger i en folkeskole og evaluerede efterfølgende undervisningen via gruppeinterview.

I undervisningens introduktion blev pigerne stillet spørgsmål om deres eksisterende viden om bækkenbunden – eksempelvis spurgte vi ind til, hvad bækkenbunden er, hvor den sidder, hvad man bruger den til, og hvorfor den er relevant at vide noget om. Det viste sig, at de havde svært ved at svare på vores spørgsmål, men flere kendte til bedsteforældre, som tissede i bukserne.

Efter introduktionsspørgsmålene bestod undervisningen af en power point præsentation med billeder og beskrivelser af bækkenbunden, blæren, toiletvaner og inkontinens, fysiske modeller og plancher af kvindens underliv, samt introduktion til og udførelse af knibeøvelser undervejs i oplægget. Vi sluttede af med at udlevere en pjece om bækkenbunden, og bad pigerne om de næste 14 dage, inden vi kom igen for at interviewe dem, at rette opmærksomhed mod deres bækkenbund, knibefunktion og toiletvaner.

Til at begynde med i undervisningen var pigerne lidt forlegne og fnisende, men hurtigt blev de grebet af vores umiddelbare og naturlige måde at omtale bækkenbunden på. Det gjorde dem fortrolige med at deltage aktivt i undervisningen i form af spørgsmål til underviser og dialog med hinanden.

God undervisning fremmer forståelsen
Pigerne synes, ved efterfølgende interview, at undervisningen havde været interessant og kunne sagtnes se relevansen af denne undervisning for piger i deres alder. De var nysgerrige, fordi bækkenbunden repræsenterer et intimt og seksuelt område på kroppen, som de ikke tidligere havde talt med nogle voksne om. Deres interesse er naturlig på baggrund af den kropslige udvikling, der sker i puberteten, og flere i denne aldersgruppe har haft deres seksuelle debut.

Suppler undervisningen med forebyggende kropsbevidsthed
I medierne er der fokus på sundhedsfremmende tiltag i folkeskolerne – herunder sunde madpakkeordninger, integrering af fysisk aktivitet, renovering af skolernes toiletter samt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Dette er yderligere et konkret bud på et sundhedsfremmende tiltag i folkeskolerne, som vi synes er relevant. Gennem en times undervisning kan man give unge piger oplysning omkring bækkenbunden og inkontinens samt dennes betydning for kvinders livsudfoldelse, og herved åbne op for dialogen om inkontinens som et ellers kulturelt opfattet tabu.

Kildemateriale

  • 1. Bø K, Borgen JS. Prevalence of stress and urge urinary incontinence in elite athletes and controls. Med Sci Sports Exerc 2 001;33(11):1797-1802.
  • 2. Thyssen HH, Clevin L, Olesen S, Lose G. Urinary incontinence in elite female athletes and dancers. Int Urogynecol J 2002;13:15-7.
  • 3. Geirsson G, Hansen B, Hermansdóttir K. Prevalence of urinary incontinence among young female college students. Læknablaóió2003;89:305-9.
  • 4. Jacobsen TS, Gardarsdóttir GÁ, Ribe IAG. Prævalensen af inkontinens blandt 10. klasses piger på Fyn: en tværsnitsundersøgelse om inkontinens set i forhold til fysisk aktivitet og BMI. [online]. 2007 [citeret 29.sep 2008]
  • 5. Sundhedsstyrelsen. Udviklingen i 11-15-åriges livsstil og sundhedsvaner. [online]. 2006 [citeret 12. dec. 2008]