Stamceller og nedsynkning

stemcells

Af Marie Bønnelycke, Læge & Klinisk Assistent, Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling, Herlev Hospital
Kilde: KontinensNyt 3, 2010, s. 22-23

Download hele artiklen

Baggrund
Nedsynkning/fremfald af skede, livmoder og/eller endetarm (genital prolaps) forekommer i varierende grad hos op mod halvdelen af alle kvinder over 50 år. Forekomsten afhænger af, hvilken definition man lægger til grund. Hyppigheden af tilstanden stiger med stigende alder. Genital prolaps kan medføre blære- og tarmsymptomer, mekaniske gener, seksuelle problemer og nedsat livskvalitet.

Genital prolaps skyldes ændringer af vævet i bækkenbundens muskel-, binde- og nervevæv. Den præcise årsag til genital prolaps kendes ikke, men fødsler, stigende alder og fedme indebærer en øget risiko.

Problemet med de kendte operationsmetoder af genital prolaps er, at der er en relativ høj risiko for tilbagefald. For at forbedre resultatet af operationen har man afprøvet forskellige operationsteknikker. Især i udlandet har man forsøgt med at indoperere forskellige typer net til forstærk- ning af vævet. Et net kan for eksempel bestå af polypropylen; et kunststof som kendes fra fremstilling af plasticposer.

Brugen af net er indført stort set uden at effektivitet og sikkerhed er blevet dokumenteret. Man anslår, at risikoen for komplikationer ved at indoperere net, udgør cirka 10 %. Komplikationerne omfatter eksempelvis manglende heling af operationssåret, sårdannelse, forøget arvævsdannelse medførende skrumpning af skeden og smerter.

Om stamceller og gendannelse af væv
Gendannelse af væv foregår livet igennem – for eksempel efter skader på vævet. Gendannelse af vævet sker blandt andet ud fra stamceller. Man forestiller sig, at gendannelse af væv hos kvinder efter store graviditets- og fødselsskader forbruger stamceller i et omfang, der medfører at aldersrelaterede forandringer slår tidligere igennem hos disse kvinder.

Stamceller inddeles i foster-stamceller og voksen- stamceller. Foster-stamceller kommer fra befrugtede æg og kan videreudvikles til de fleste typer væv. Voksen- stamceller findes i stort set alle typer væv i kroppen hos voksne, men har en mere begrænset kapacitet med hensyn til at danne nyt væv. Ved at bruge voksen-stamceller fra patienterne selv, kan man til gengæld undgå de etiske problemstillinger, der er forbundet med at bruge foster-stamceller.

Forskning indenfor stamceller til behandling af gynækologiske tilstande er næsten alene baseret på brug af voksen-stamceller fra muskler, fedt og knoglemarv.

Er stamceller fremtidens behandling af nedsynkning?
Ved operation for genital prolaps har man behov for at øge styrken i det opererede væv samt at bibeholde vævets elasticitet. Kirurgi alene indebærer – som omtalt – en relativt høj risiko for tilbagefald. Ved at indoperere et net øges styrken af vævet. Til gengæld forringes elasticiteten i et ofte uacceptabelt omfang. Stamceller kan måske udgøre et fordelagtigt alternativ. Brug af stamceller forventes af fremme helingen og kan formentligt danne et stærkere væv uden tilstedeværelse af et ‘fremmedlegeme’. Brug af stamceller fra patienterne selv forventes endvidere at nedsætte risikoen for komplikationer, idet kroppen ikke vil reagere med afstødning.

Mens stamceller har været undersøgt både på forsøgsdyr og på mennesker til behandling af urininkontinens, har kun ét studie foretaget på forsøgsdyr under- søgt stamceller til behandling af genital prolaps. Undersøgelsen viste, at muskel-stamceller kombineret med brugen af et biologisk nedbrydeligt materiale udvundet fra dyr, stimulerede helingen af skader i skeden. På Herlev arbejder vi med at kombinere muskel-stamceller med et kunstigt fremstillet biologisk nedbrydeligt materiale for at mindske pris og risiko ved materialet i sig selv.

Et betydeligt arbejde venter, før stamceller eventuelt kan indføres som rutinemetode til behandling af genital prolaps. De første skridt er taget, og de ser lovende ud.

Om forfatteren

MarieBonnelykke

Marie Bønnelycke
Cand.med. i 2004 med autorisation som læge i 2005.
Introduktionsstilling på gynækologisk/obstetrisk afdeling, Herlev Hospital, i 2005-2006.
Aktuelt ph.d.-studerende på gynækologisk/obstetrisk afdeling, Herlev Hospital (tidligere Glostrup).

Publikationer:
Boennelycke M et al.: Tissue response to a new type of biomaterial implanted subcutaneously in rats. Int Urogyn J 2010, In press.
Boennelycke M et al.: Leptotrichia amnionii found in septic abortion in Denmark. Scand J Infect Dis, 2007; 39: 382-383.
Larsen M, Colmorn L, Bønnelycke M et al.: Retinal Artery and Vein Diameters during Pregnancy in Diabetic Women. Invest Ophtalmol Vis Sci, 2005; 46: 709-713.
1 manuskript under udarbejdelse.