SFO-pædagog søger information til klassen

Jeg arbejder på en SFO hvor vi har en dreng fra 2. klasse med afføringsinkontinens. Vi har et godt samarbejde med familien og han kan nu selv klare at skifte sig selv (han går altid med ble). Han bliver stadig drillet ofte i skolen. Har I erfaringer med om det er godt at få en fx sundhedsplejerske ud i klassen og informere eleverne om den sygdom så klassekammeraterne ved det er en sygdom? Vi tænker det kunne være godt (og samtidig skrive et brev til forældrene så de også er korrekt informeret, men er i tvivl om konsekvenserne.

Svar

Kære pædagog i SFO

Da der er ca. 2 elever i hver klasse, der har lider af inkontinens – urin- og/eller afføringsinkontinens, er det godt at være informeret om, hvilke behandlingsmuligheder der er for inkontinens hos børn.

Dine forslag er helt rigtige – at gribe sagen an med information og åbenhed i første omgang overfor barnet, forældrene og kollegaer er en god idé – og naturligvis at følge op med et konkret møde med sundhedsplejersken både i forbindelse med et generelt fællesmøde, men også i den direkte kontakt med forældre og barn.

Børn og forældre skal dog altid kontaktes og sættes ind i – og give tilladelse til, at der informeres åbent ved et klassemøde. Især skal barnet høres og meget nøje informeres.

En rigtig god idé, som mange skoler og institutioner har haft succes med er via årlige fællesmøder at få sundhedsplejersken til at tale om inkontinens – og hvor udbredt det i virkeligheden er. Flere end 50.000 børn i Danmark er ramt af den meget ubehagelige sygdom – dagurininkontinens, afføringsinkontinens og natlig inkontinens. Og det er især vigtigt at give forældrene faktuelle informationer om behandling, og hvor i landet, man har specialet børneinkontinens.

Primært skal I dog sørge for, at det barn, som I har i SFO’en fra 2. klasse, med afføringsinkontinens snarest muligt bliver henvist til lægelig udredning, får stillet en diagnose og herefter korrekt behandling. En ble er at betragte som et hjælpemiddel – ikke en behandling. Og det er ikke meningen, at et lille barn skal have ansvar for at skifte tøj/ble selv. Det er de voksne omkring det enkelte barn, der skal opsøge hjælp, så barnet kan komme i behandling, inden sygdommen begynder at påvirke barnets sociale liv (mobning, drillerier). Inkontinens går ikke ubehandlet over af sig selv – og skal i lighed med astma, sukkersyge og andre lidelser hos børn behandles.

Ingen børn tisser eller har afføring ufrivilligt med vilje – dertil er inkontinens alt for ubehageligt. Børn har krav på at blive korrekt udredt og behandlet.

For at få yderligere faglig informationsgrundlag, kan det anbefales, at du downloader og læser pjecen ‘Børn og inkontinens’.

Har I eller jeres sundhedsplejerske – eller forældrene spørgsmål, kan I altid henvise til Kontinensforeningen og foreningens hjemmeside, hvor der hele tiden opdateres med informationer om behandling af inkontinens hos børn og voksne.