Serviceloven

Kilde: forbrug.dk – Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Indholdet i medicinen er det samme, det virker mod de samme symptomer og sygdomme, og det bliver udleveret på baggrund af den samme recept. Alligevel ændrer prisen sig for hver gang forbrugerne får medicinen udleveret på apoteket. Det forvirrer forbrugerne, der løbende henvender sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om […]

Kilde: KontinensNyt 4, 2010, s. 12 Download hele artiklen Denne artikel bygger på en undersøgelse fra Forbrugerstyrelsen og på interview med Henrik Køhler Simonsen, chef for Lif Uddannelse, og med Louise Steve, advokat i Lif. Borgerne vil gerne have flere oplysninger om deres praktiserende læge, end de kan finde på www.sundhed.dk. Det viser en ny […]

Af Aase Randstoft, sekretariatschef, Kontinensforeningen Kilde: KontinensNyt 1, 2006, s. 25 Download hele artiklen En dag modtog Kontinensforeningen et brev med følgende ord: Kære Kontinensforening I lørdags var jeg til en 90-års fødselsdag ovre på Møn. Det var udmærket. Den gamle mand havde en god dag, og det var jo hovedsagen. Og jeg var med […]

Af Christina Sommer, journalist Redigeret af redaktionssekretær Aase Randstoft, Kontinensforeningen Kilde: KontinensNyt 1, 2009, s. 26-27 Download hele artiklen Tørre borgere var ønsket. Langtfra alle inkontinente borgere i Sønderborg Kommune fik tidligere den hjælp, de havde krav på. Det har to fuldtidsansatte kontinenssygeplejersker nu lavet om på til glæde for borgerne og kommunens budget. En […]

Af Anita Klindt, Cand.jur. Kilde: KontinensNyt 2, 2011, s. 14-15 Download hele artiklen Retten til at vælge leverandør af hjælpemidler Den 1. oktober 2010 blev Serviceloven ændret. Der blev indført en generel ret for borgeren til at vælge leverandør af det hjælpemiddel, der er bevilget. FØR 1. oktober 2010 var hovedreglen, at et hjælpemiddel blev […]

Interview med formand for Region Hovedstadens Udvalg for Praksis og Forebyggelse Vibeke Rosdahl Af Annemette Schultz Jørgensen, freelancejournalist Kilde: KontinensNyt 1, 2009, s. 31-32 Download hele artiklen ‘De værste politiske sager er dem, hvor patienterne kommer i klemme mellem to systemer. Og der skal vi handle hurtigt som politikere’, siger Vibeke Rosdahl. Hun er formand […]

I denne artikel interviewer jeg erfaren kontinenssygeplejerske og bestyrelsesmedlem Karen Weinreich Christensen. Til daglig arbejder hun i Aalborg Kommune, hvor hun rådgiver og bevilliger hjælpemidler til voksne mennesker med inkontinens efter servicelovens §112. For nogle bliver inkontinens desværre en langvarig/ kronisk udfordring, og det kan blive dyrt, hvis man selv kaster sig ud i at købe hjælpemidler, f.eks. bleer og engangsunderbukser. Derfor er det vigtigt, at du er bevidst om dine rettigheder i forhold til at få hjælpemidler fra din kommune.

forbrugsgoder – merudgifter – engangsvaskeklude – engangshandsker Kilde: Ankestyrelsen Afgørelsesdato: 29-6-2011 Udsendelsesdato: 04-10-2011 Lov Lov om social service – lovbekendtgørelse nr. 904 af 18. august 2011 – § 112 og § 113. Bekendtgørelse Socialministeriets bekendtgørelse nr. 743 af 27. juni 2011 om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven. Resumé Engangsvaskeklude og engangshandsker […]