RKKP søger en patientrepræsentant

Er du medlem af Kontinensforeningen, og ønsker du at bidrage positivt til foreningens arbejde? Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram (RKKP)/ Styregruppen for Dansk Urogynækologisk database sørger en patientrepræsentant. 

Dansk Urogynækologisk database er oprettet for at registrere de kirurgiske behandlinger, der foregår indenfor urogynækologi. Det overordnede formål er at indsamle præcis viden om behandlingsindsats og –resultater. Mere information om databasen findes på https://www.rkkp.dk/kvalitetsdatabaser/databaser/dansk-urogynaekologisk-database/

Som patient har man et andet og vigtigt perspektiv på både sit eget og andres behandlingsforløb end de professionelle. Derfor er patienters perspektiv vigtigt for at skabe tiltag i kvalitetsudviklingen, der passer til patienternes behov og ønsker.

RKKP tilbyder refusion af transportudgifter samt mødediæt. For møder af 4 timers varighed 420 kr. For møder af op til 8 timers varighed 840 kr.

Repræsentanterne skal kunne:

– deltage i cirka 4-6 styregruppemøder årligt i Odense. Møderne varer cirka 3-6 timer og ligger i dagtimerne.

– forberede sig til møderne, evt. i samarbejde med databasens kontaktperson.

– bidrage aktivt med sit perspektiv som patient.

– sætte sig i andre patienters sted.

– overholde sin tavshedspligt.

Har du tid og lyst til at bidrage med din viden/ erfaring, så kontakt sekretariatet snarest muligt.