RKKP søger en patientrepræsentant

Er du medlem af Kontinensforeningen, og ønsker du at bidrage positivt til foreningens arbejde? Styregruppen for Dansk Urogynækologisk database sørger en patientrepræsentant. 

Dansk Urogynækologisk database er oprettet for at registrere de kirurgiske behandlinger, der foregår indenfor urogynækologi. Det overordnede formål er at indsamle præcis viden om behandlingsindsats og –resultater. Mere information om databasen findes her.

Som patient har man et andet og vigtigt perspektiv på både sit eget og andres behandlingsforløb end de professionelle. Derfor er patienters perspektiv vigtigt for at skabe tiltag i kvalitetsudviklingen, der passer til patienternes behov og ønsker.

”Jeg vil anbefale folk at melde sig til opgaven, hvis man gerne vil præge sundhedsvæsenet. Som patientrepræsentant er det ens rolle at varetage interesserne for patienter. Så selv om de fleste i styregruppe er fagpersoner, der taler fagsnak, er der absolut ingen forventninger til man kan forstå det som patient eller bruger. Tværtimod er det ens rolle at stille de spørgsmål som fagpersoner ofte kan glemme. Fagfolkene er meget lydhøre for ens mening. Når man melder sig som repræsentant, får man mulighed for at deltage i et kort kursus, der giver viden om ens rolle, og man får mulighed for at møde andre brugerrepræsentanter i andre styregrupper. Der er lagt op til to fysiske møder om året. Hvis du overvejer at tage opgaven på dig, så svarer jeg gerne på spørgsmål.”  Mikkel Bundgaard, patientrepræsentant.

RKKP tilbyder refusion af transportudgifter samt mødediæt. For møder af 4 timers varighed 420 kr. For møder af op til 8 timers varighed 840 kr.

Har du tid og lyst til at bidrage med din viden/ erfaring, så kontakt sekretariatet snarest muligt.